ZMĚNA ŠKOLNÉHO

 

Z rozhodnutí jednatele dochází od akademického roku 2016/2017 ke snížení školného u

kombinované formy studia navazujícího magisterského studia oboru Management hotelnictví a lázeňství

na 27.500 Kč/semestr.

Tímto dochází ke sjednocení školného u všech navazujících magisterských oborů kombinované formy studia.

 

 

Reference

Bc. Aleš Černý
student Management hotelnictví a lázeňství
Přátelská atmosféra a spousta super lidí a akcí. Navíc jsem měl dost prostoru i pro práci, takže jsem nemusel řešit, co po škole.