ZMĚNA ŠKOLNÉHO

 

Z rozhodnutí jednatele dochází od akademického roku 2016/2017 ke snížení školného u

kombinované formy studia navazujícího magisterského studia oboru Management hotelnictví a lázeňství

na 27.500 Kč/semestr.

Tímto dochází ke sjednocení školného u všech navazujících magisterských oborů kombinované formy studia.

 

 

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.