Nový projekt na VŠH

Technologická agentura ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA finančně podpořila projekt, na němž se aktivně podílí Vysoká škola hotelová v Praze, a to projekt „Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení“ .

Více informací zde.

Reference

Bc. Aleš Černý
student Management hotelnictví a lázeňství
Přátelská atmosféra a spousta super lidí a akcí. Navíc jsem měl dost prostoru i pro práci, takže jsem nemusel řešit, co po škole.