Nový projekt na VŠH

Technologická agentura ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA finančně podpořila projekt, na němž se aktivně podílí Vysoká škola hotelová v Praze, a to projekt „Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení“ .

Více informací zde.

Reference

Barbora Rišková
student Hotelnictví
Děkuji VŠH za získání znalostí, které uplatňuji v každodenní hotelové praxi. Vtipní učitelé byli třešničkou na dortu v průběhu celého studia :-)