Nový projekt na VŠH

Technologická agentura ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA finančně podpořila projekt, na němž se aktivně podílí Vysoká škola hotelová v Praze, a to projekt „Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení“ .

Více informací zde.

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.