Zahraniční učitelská mobilita Erasmus+ na ECRI v Pfarrkirchenu

Ve dnech 16. – 20. prosince 2019 se vedoucí katedry hotelnictví Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) Petr Studnička zúčastnil zahraniční učitelské mobility v rámci programu Erasmus+ na Vysoké škole technické Deggendorf (Deggendorf Institute of Technology, DIT). Jednou z jejích poboček je rovněž fakulta European Campus Rottal-Inn (ECRI) v bavorském městě Pfarrkirchen. Zde je vyučován i studijní program „International Tourism Management“.

Během týdenního pobytu byl připraven bohatý program. Přednášky byly realizovány v předmětech Strategický management a vedení lidí, Zkušenosti zákazníků a Hotelový marketing a prodej. Celkem bylo odpřednášeno devět hodin zaměřených na odborná témata z oborů hotelnictví a destinačního managementu se zaměřením na porovnání stavu mezi Českem a Německem. Výuka převážně zahraničních studentů v bakalářském a magisterském stupni studia probíhá výhradně v anglickém jazyce. Celou učitelskou mobilitu koordinovala prof. Dr. Katerina Volchek, které patří poděkování za ochotu a vynikající spolupráci!

Součástí pobytu bylo i setkání s děkanem fakulty prof. Dr. Georgem Christianem Steckenbauerem, MSc., účast na vánočním setkání všech zaměstnanců fakulty, výměna informací s vyučující předmětného studijního programu prof. Dr. Katerinou Volchek či pozvání na odbornou konferenci „Tourism Naturally Conference“ v květnu 2020. Vedle výměny zkušeností na akademické půdě bylo zorganizováno i setkání se starostou dvanáctitisícového města Pfarrkirchenu Wolfgangem Beißmannem.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie