Výše školného pro akademický rok 2021/2022

Milí uchazeči o studium na Vysoké škole hotelové v Praze, zde naleznete výši školného pro aktuální akademický rok.

Školné je vždy rozděleno podle:

  • stupně studia - bakalářské nebo magisterské studium
  • formy - prezenční nebo kombinovaná (tzv. dálková externí forma studia)
  • studijního programu a jejich specializací - Hotelnictví, Cestovní ruch a Marketing ve službách (výuka v ČJ) a Hospitality Management (výuka v AJ)

Bakalářské studium

Prezenční forma

Název specializace Školné (za semestr)
Hotelnictví 32 500 Kč
Cestovní ruch
Marketing ve službách

22 500 Kč
22 500 Kč

Název programu  
Hospitality Management 39 500 Kč

Kombinovaná forma

Název specializace Školné (za semestr)
Hotelnictví
Cestovní ruch
Marketing ve službách
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč

Magisterské studium

Prezenční forma

Název specializace Školné (za semestr)
Management hotelnictví a lázeňství 32 500 Kč
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
27 500 Kč
27 500 Kč

Kombinovaná forma

Název specializace Školné (za semestr)
Management hotelnictví a lázeňství
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
27 500 Kč
27 500 Kč
27 500 Kč

Splatnost školného je ve dvou stejných splátkách vždy k počátku semestru (první při podepsání smlouvy o studiu, druhá k počátku druhého semestru, u vyšších ročníků vždy před zahájením výuky v příslušném semestru) bankovním převodem na účet VŠH vedený u Komerční banky, a.s.:

Číslo účtu: 9256870297/0100
IBAN: CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)
SWIFT code: KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)
Variabilní symbol: UČO* nebo rodné číslo uchazeče
Konstantní symbol: 0308
Adresa banky: Komerční banka, a.s., Praha 9 - Balabenka
Českomoravská 2408/1a
190 00  Praha 9

*UČO - univerzitní číslo osoby přidělené Informačním systémem VŠH