Výše školného pro akademický rok 2018/2019

Milí uchazeči o studium na Vysoké škole hotelové v Praze, zde naleznete výši školného pro aktuální akademický rok.

Školné je vždy rozděleno podle:

  • stupně studia - bakalářské nebo magisterské studium
  • formy - prezenční nebo kombinovaná (tzv. dálková externí forma studia)
  • studijního programu a jejich specializací - Hotelnictví, Cestovní ruch a Marketing ve službách (výuka v ČJ) a Hospitality Management (výuka v AJ)

Bakalářské studium

Prezenční forma

Název specializace Školné (za semestr)
Hotelnictví 32 500 Kč
Cestovní ruch
Marketing ve službách

22 500 Kč
22 500 Kč

Název programu  
Hospitality Management 39 500 Kč

Kombinovaná forma

Název specializace Školné (za semestr)
Hotelnictví
Cestovní ruch
Marketing ve službách
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč

Magisterské studium

Prezenční forma

Název specializace Školné (za semestr)
Management hotelnictví a lázeňství 32 500 Kč
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
27 500 Kč
27 500 Kč

Kombinovaná forma

Název specializace Školné (za semestr)
Management hotelnictví a lázeňství
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
27 500 Kč
27 500 Kč
27 500 Kč

Splatnost školného je ve dvou stejných splátkách vždy k počátku semestru (první při podepsání smlouvy o studiu, druhá k počátku druhého semestru, u vyšších ročníků vždy před zahájením výuky v příslušném semestru) bankovním převodem na účet VŠH vedený u Komerční banky, a.s.:

Číslo účtu: 9256870297/0100
IBAN: CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)
SWIFT code: KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)
Variabilní symbol: UČO* nebo rodné číslo uchazeče
Konstantní symbol: 0308
Adresa banky: Komerční banka, a.s., Praha 9 - Balabenka
Českomoravská 2408/1a
190 00  Praha 9

*UČO - univerzitní číslo osoby přidělené Informačním systémem VŠH

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ STUDIA

Vysoká škola hotelová v Praze připravila ve spolupráci s Komerční bankou, UniCredit Bank a Študentským pôžičkovým fondem nabídku možností financování studia na naší škole.

Více informací o produktech Komerční banky naleznete zde:

  • úvěr na studium Gaudeamus
  • studentské konto G2
  • studentská kreditní karta G2
  • studentský úvěr Apple

Můžete také kontaktovat přímo odpovědné zástupce Komerční banky na níže uvedených kontaktech.

PRAHA

BŘETISLAV KARAL
Pobočka Praha 9 - Balabenka
Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9
tel.: +420 955 549 152
gsm: +420 602 621 465
e-mail: bretislav_karal@kb.cz
www.kb.cz

BRNO

ADÉLA NECHALOVÁ
Pobočka Brno
nám. Svobody 92/21, 631 31 Brno
tel.: +420 955 583 174
gsm: +420 724 033 662
e-mail: adela_nechalova@kb.cz
www.kb.cz

Více informací o nabídce UniCredit Bank naleznete ZDE.

Můžete také kontaktovat přímo odpovědného zástupce UniCredit Bank, p. Františka Bartka, na níže uvedených kontaktech.

František Bartek
Osobní bankéř
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
pobočka Praha - Kobyliské náměstí
Horňatecká 447/1, 180 00 Praha 8 - Kobylisy
tel.: +420 955 962 511
gsm: +420 724 814 364
e-mail: frantisek.bartek@unicreditgroup.cz

Informace o Študenském pôžičkovém fondu naleznete ZDE nebo můžete kontaktovat zástupce na níže uvedených kontaktech. Tato nabídka je určena pouze pro studenty s trvalým pobytem na Slovensku.

Študentský pôžičkový fond
Panenská 29
811 03 Bratislava

Klienti A–K - kriglerova@spf.sk
Klienti L–Z - fusek@spf.sk

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.