Časopis Czech Hospitality and Tourism Papers byl zařazen na seznam vědeckých časopisů ERIH PLUS

Významného uznání se dostalo vědeckému recenzovanému časopisu Vysoké školy hotelové v Praze Czech Hospitality and Tourism Papers (CHTP), který letos vychází již desátým rokem. Časopis splnil stanovená kritéria a od 25. června 2015 se stal součástí prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Ke každému časopisu jsou vždy přiřazeny 1 – 2 vědecké disciplíny z oborů humanitních a sociálních věd. ERIH PLUS vznikl převedením původního obsahu ERIH ze serveru European Science Foundation na server Norwegian Social Science Data Services. Pro zařazení do ERIH PLUS musí časopis splňovat následující minimální požadavky:

  • proces externího recenzování (external peer review), zaručující, že článek byl hodnocen jedním nebo více nezávislými odborníky;
  • akademická ediční rada složená z vědeckých pracovníků;
  • platné ISSN potvrzené v mezinárodní databázi ISSN;
  • publikování původních vědeckých článků s abstrakty a adresami všech autorů v angličtině nebo v jiném jazyce příslušejícím ke konkrétnímu oboru;
  • mezinárodní nebo národní autorství.

Nejvíce časopisů je evidováno v těchto disciplínách – Historie (879), Literatura (851) a Psychologie (590). Časopis CHTP je evidován v ekonomických a manažerských disciplinách. S potěšením přijal rozhodnutí o zařazení časopisu do seznamu ERIH PLUS šéfredaktor doc. Ing. Petr Čech, Ph.D., který uvedl: „Jsem potěšen, že díky postupnému zkvalitňování jednotlivých vydání se podařilo zařadit náš časopis do prestižního evropského seznamu ERIH PLUS.“

Za deset let existence časopisu bylo publikováno celkem 156 článků 261 autorů. Na jejich recenzování se podílelo 152 recenzentů. Bylo vydáno 23 čísel časopisu o celkovém rozsahu 2 528 stran a celkovém počtu výtisků 6 150. Na práci redakční rady se podílelo 33 odborníků z akademické i odborné komunity, z toho 19 zahraničních.

Bližší informace k seznamu ERIH PLUS jsou dostupné na https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ a údaje o časopisu CHTP v tomto seznamu jsou zveřejněny na https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=486243.

Ing. Veronika Studničková
výkonná redaktorka časopisu CHTP