Přijímací řízení na VŠH pro akademický rok 2020/2021 – 3. kolo

Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne většina úkonů nutných k průběhu 3. kola přijímacího řízení na Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH) distanční formou bez osobní přítomnosti uchazeče o studium v budově školy.

Rozřazovací testy z anglického a druhého cizího jazyka pro uchazeče o studium ve studijních programech v českém jazyce s předchozím studiem na území České republiky a Slovenské republiky se uskuteční prostřednictvím elektronického Informačního systému VŠH.

Uchazeči s předchozím studiem mimo území České republiky a Slovenské republiky ucházející se o studium ve studijních programech v českém jazyce ve stejném termínu složí elektronický test z českého jazyka a anglického jazyka. Uchazeči o studium studijního programu Hospitality Management v anglickém jazyce složí elektronický test z anglického jazyka.

Každý uchazeč obdrží podrobné informace o organizaci distanční formy přijímacího řízení od referentek studijního oddělení VŠH.

Elektronické testy z anglického jazyka mohou být u uchazečů o studium ve studijním programu Hospitality Management nahrazeny doložením certifikátu o absolvování mezinárodně uznávaného testu z anglického jazyka (TOEFEL, FCE, CAE, ILTS). Cizinci ucházející se o studium ve studijních programech v českém jazyce mohou elektronický test nahradit doložením zkoušky z českého jazyka v minimální úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Tyto certifikáty uchazeči zašlou v elektronické podobě na studijní oddělení VŠH na email studijni@vsh.cz.

Po absolvování rozřazovacích testů uchazeči obdrží informaci o jejich výsledku.

Zápis do zimního semestru akademického roku 2020/2021 proběhne v říjnu 2020. Studenti, kteří nebudou mít v době zápisu v důsledku současné situace ještě vystaveno maturitní vysvědčení, budou do zimního semestru zapsáni podmíněně a mohou maturitní vysvědčení doložit do 15. října 2020.

Uchazeči o studium mohou klást své dotazy ke studiu na VŠH emailem (info@vsh.czstudijni@vsh.cz) nebo telefonicky.

Ve 3. kole přijímacího řízení je možné přihlášky podávat na https://is.vsh.cz/prihlaska/ do 31. října 2020. Těšíme se na vás!

Vedení VŠH

Fotogalerie