Konference HTV 2016

 

8. ročník mezinárodní vědecké konference

HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ

  

 

Vysoká škola hotelová v Praze pořádá 8. ročník mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Konference se uskuteční ve středu dne 19. října 2016 od 09.30 hodin ve velké aule vysoké školy. Stejně jako v minulých ročnících předpokládáme účast představitelů veřejné správy, podnikové a akademické sféry.

Konference je věnována současným trendům a praktickým zkušenostem v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. Cílem konference je prezentovat nové poznatky teorie i praxe v oboru služeb, zpřesnit vývojové trendy a umožnit navázání a prohloubení osobních kontaktů. Nosným tématem plenárního jednání konference je Sdílená ekonomika v sektoru HORECA a kultivace podnikatelského prostředí.

O převzetí záštity nad konferencí byli požádáni místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová a primátorka Hlavního města Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, MBA.

Odbornými partnery konference jsou Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR a Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism.

Program proběhne ve dvou částech plenárního zasedání, jehož součástí bude i panelová diskuse na nosná témata konference. Přednášky zajistí představitelé ministerstev, pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol, zástupci významných hotelů a dalších poskytovatelů služeb cestovního ruchu. Odpolední část konference bude věnována jednání v odborných sekcích dle zaměření:  

Odborná sekce Vedoucí sekce
Hotelový marketing a Revenue Management Ing. Štěpán Chalupa
Trendy v gastronomii Ing. Jiří Zelený
Konkurenceschopnost destinací cestovního ruchu        Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.


Výstupy z konference budou prezentovány v recenzovaném postkonferenčním tištěném sborníku. Sborníky z minulých ročníků konferencí byly zaslány k evaluaci do databáze Thompson Reuters – Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH).

Předběžný časový harmonogram konference
Registrace účastníků  08.30 – 09.30 hodin
Plénum – přednášky  09.30 – 11.00 hodin
Coffee break  11.00 – 11.30 hodin
Plénum – přednášky a panelová diskuse        11.30 – 13.30 hodin
Oběd  13.30 – 14.45 hodin
Odborné sekce  14.45 – 17.00 hodin
Neformální společenské setkání  od 17.00 hodin


Jednací jazyky konference: český, slovenský, anglický

Přihláška
Přihlášku na konferenci bude možné vyplnit od 30. 5. 2015 prostřednictvím elektronického formuláře.

Konferenční poplatky
1.000 Kč za účast na konferenci
2.000 Kč otištění příspěvku ve sborníku s a bez účasti na konferenci
*Pro členy Klubu partnerů a další čestné hosty VŠH je konference zdarma.

Úhrada poplatků
Účastnický poplatek uhraďte, prosím, na účet Vysoké školy hotelové v Praze 8, vedený u Komerční banky Praha 9.

číslo účtu 9256870297/0100
variabilní symbol platby     222
   
Pro platby ze zahraničí
IBAN CZ2801000000009256870297
SWIFT code KOMBCZPPXXX
variabilní symbol platby 222


Možnosti ubytování
www.pensionlucie.cz
www.hoteltroja.cz
www.hotel-golem.cz
www.frydl.cz
www.apartmanstudent.cz 

Doprava
Metro „C“ – stanice Kobylisy, následně autobusem č. 144 (cca 7 minut) nebo č. 177 (cca 12 minut) vždy na konečnou zastávku Poliklinika Mazurská.

GPS: 50°7'41.59" N, 14°24'37.55" E
Parkování osobních vozidel je možné zajistit v omezeném počtu (cca 25 míst) v areálu vysoké školy nebo je možné parkovat na volných místech v přilehlých komunikacích.

Kontakty
Garant konference – prorektor pro výzkum doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., tel. +420 283 101 143, e-mail han@vsh.cz
Předseda organizačního výboru – prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., tel. + 420 607 720 483, e-mail jindra@vsh.cz  
Dotazy a informace – Ing. Veronika Studničková, tel. +420 283 101 138, e-mail konference2016@vsh.cz 

Těšíme se na společné setkání.