Studentská anketa

Cílem předmětové ankety je zjistit míru spokojenosti studentů s výukou předmětu, názory studentů na danou výuku včetně pedagogického působení vyučujícího.

Anketa je určena studentům prezenční i kombinované formy studia. Proběhne formou elektronického dotazníku v IS VŠH, jenž bude obsahovat pět základních otázek.

Hodnoceny jsou předměty vyučované v daném semestru. Každý student hodnotí pouze předmět, který má v daném semestru zapsán, a to na čtyřbodové škále (souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím).

Hodnocení proběhne v IS VŠH od 2. 1. 2018.

Souhrnná data budou zpřístupněna všem studentům a akademickým pracovníkům 3 týdny od ukončení studentského hodnocení.

Reference

Ing. Michaela Urbanová
Event manager HILTON PRAGUE
Degustovať destiláty a víno počas vyučovacieho dňa nie je na VŠH nič neobvyklé, práve naopak. Pridanou hodnotou sú somelieri a odborníci z praxe v odbore.