STUDIUM PRO ABSOLVENTY VOŠ

Absolventi vyšších odborných škol mohou na Vysoké škole hotelové v Praze získat bakalářské vzdělání ve zkrácené formě studia. Nabízíme studium v bakalářském studijním programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, a to ve specializaci:

V akademickém roce 2021/2022 otevírá VŠH zkrácené studium pro absolventy VOŠ pouze ve specializaci Cestovní ruch v kombinované formě.

Průběh studia pro zájemce po VOŠ

Prezenční forma studia - studium probíhá formou přednášek a seminářů souběžně se studijním plánem tříletého bakalářského studijního programu.
Délka: 2 semestry

Kombinovaná forma studia - studium probíhá formou přednášek a konzultací v soustředěních, která se uskuteční 3x za semestr.
Délka: 3 semestry

Studenti mají individuální studijní plán, který je přizpůsoben rozsahu zkoušek a zápočtů uznaných z předchozího studia na VOŠ.

Podmínky přijetí ke studiu

Doklady nutné pro přijetí:

  • doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení
  • doložení ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ (vysvědčení a diplom)


Předměty absolvované na VOŠ vám mohou být uznány pokud:
 

  • od vašeho absolutoria neuběhlo více než 6 let
  • dodáte školou potvrzený výpis zkoušek a zápočtů z předmětů absolvovaných na VOŠ, případně oficiální studijní plán daného oboru na VOŠ

Přijímací řízení

Přijímací řízení se skládá z jazykového testu (slouží k rozřazení studentů do skupin podle úrovně znalostí) a přijímacího pohovoru.

Pro absolventy VOŠ je školné za semestr v prezenční i kombinované formě stejné jako na bakalářském studiu. V kombinované formě studia se platí pouze za 2 semestry! 

Pro více informací o studiu nás kontaktujte na e-mailu studijni@vsh.cz nebo na telefonním čísle +420 283 101 137 (Ing. Petra Opletalová - vedoucí studijního oddělení).