Změna vlastnické struktury VŠH

 V Praze dne 13. listopadu 2020

Novým vlastníkem společnosti Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., je společnost United College Prague a.s.

Po pěti letech dochází ke změně vlastnické struktury společnosti Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Po vzájemné dohodě společnost L-BILG s.r.o., která byla jediným společníkem, prodala na základě rozhodnutí valné hromady 100% obchodní podíl ve společnosti Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. (VŠH), společnosti United College Prague a.s. (UCP).

Celá obchodní transakce byla dokončena dne 13. listopadu 2020 a týká se rovněž společnosti První soukromá hotelová škola, spol. s r.o. Novým jednatelem obou společností se stal s účinností od 13. listopadu 2020 ředitel Dávid Melas, MPhil. Součástí portfolia UCP je zejména provozování soukromých vysokých škol na území České republiky a Slovenské republiky. V současné době se Dávid Melas, MPhil podílí na řízení Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (VŠMVV) a Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. (SVŠE). Nově k těmto dvěma soukromým vysokým školám přibude i Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. (VŠH). „Do budoucna jsou připravovány další akvizice s cílem vybudovat největší česko-slovenskou soukromou vysokou školu,“ uvedl Dávid Melas, MPhil., nový jednatel VŠH.

Bývalý jednatel VŠH Ing. Petr Studnička, PhD., se již nebude podílet na ekonomickém, obchodním ani provozním řízení VŠH. Po vzájemné dohodě však bude minimálně po dobu dvou let nadále působit na VŠH jako akademický pracovník a zůstane nejen vedoucím katedry hotelnictví, který je pověřen rovněž vedením katedry cestovního ruchu, ale i garantem profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing. „O koupi VŠH vyslovilo zájem několik společností, respektive investičních skupin. Po posouzení všech kritérií jsme se nejvíce ztotožnili v rámci společnosti L-BILG s představami o dalším rozvoji VŠH s názorem společnosti UCP a jejím ředitelem Dávidem Melasem, kterému přeji mnoho úspěchů v dalším rozvoji VŠH. Řízení společnosti a vysoké školy se ujímá v období pandemie COVID-19, a o to víc mu přeji mnoho úspěchů,“ konstatoval Petr Studnička, bývalý jednatel VŠH.

I s ohledem na pandemii COVID-19 nejsou v průběhu akademického roku 2020/2021 plánovány zásadní změny v organizační struktuře ani ve fungování VŠH. Předávání agendy bude probíhat postupně za plné součinnosti obou smluvních stran obchodní transakce v zájmu bezproblémového zajištění provozu VŠH, a to jak v akademické, tak v provozní části. 

Dávid Melas, MPhil
jednatel společnosti
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

e: melas@vsmvv.cz
m: 723 485 817