Na VŠH se uskutečnil workshop AHR ČR na téma Rozvoj odborného školství

V úterý 24. dubna se uskutečnil v prostorách Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) odborný workshop vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR) zaměřený na Rozvoj odborného školství. Akce se zúčastnili jak zástupci státní správy a vzdělávacích institucí, tak zaměstnavatelé působící zejména v oborech hotelnictví a gastronomie.

Celou akci moderoval Ing. Pavel Hlinka, předseda vzdělávací sekce AHR ČR a účastnili se jí i prezident AHR ČR Ing. Václav Stárek a prezident Asociace kuchařů a cukrářů Bc. Miroslav Kubec. V úvodu zazněly z úst jednatele VŠH základní statistické informace, že v České republice je 123 středních odborných škol s oborem Gastronomie, hotelnictví a turismus. Tyto školy navštěvuje 13 275 žáků. Počtem žáků je tento obor 5. nejvyhledávanější v českém středoškolském odborném vzdělávání. Dlouhodobě vzrůstá počet žáků s dyspraxií, která je specifickou poruchou učení vyjadřující snížení pohybové schopnosti.

                                         zleva Václav Stárek, Pavel Hlinka, Petr Studnička, Miroslav Kubec

Vrchní rada odborného vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Zdeněk Pracný sdělil, že v následujících letech bude postupně přicházet do středních škol více žáků než nyní. Ve srovnání let 2024 a 2015 to bude o 38 % žáků více. Příklad řešení optimalizace sítě středních škol byl prezentován na příkladu Královéhradeckého kraje vedoucím oddělení středního a speciálního vzdělávání Krajského úřadu RNDr. Jiřím Ortem.

RNDr. Jana Marková se zaměřila na možnosti spolupráce škol se zaměstnavateli při zajišťování praktického vyučování a zvýšení zájmu o gastronomické obory. Za největší problémy považuje nezájem uchazečů o odborné vzdělávání, preferenci oborů vzdělání s maturitní zkouškou, nezájem žáků o vybraný obor vzdělání, přičemž žáci se vyhýbají nejen teoretickému vyučování, ale i praxi. Významně vzrůstá počet žáků, kteří předčasně ukončují vzdělávání. K závěrečným zkouškám jde často méně než 50 % žáků, kteří byli ke studiu přijati.

Následovala diskuse padesáti účastníků workshopu a poté společný oběd. Občerstvení zajišťovali po dobu workshopu žáci První soukromé hotelové školy. Prezident AHR ČR navštívil krátce i Povelikonoční grilovačku v atriu školy organizovanou Studentským senátem VŠH.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví
člen vzdělávací sekce AHR ČR

Fotogalerie