Úspěšná akreditace VŠH

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) schválil dne 25. 5. 2018 žádost Vysoké školy hotelové v Praze o udělení akreditací studijních programů. Žádost o udělení akreditací podala Vysoká škola hotelová v Praze v prosinci loňského roku.

„Výsledek náročného akreditačního řízení je pro nás velmi potěšující. Vysoká škola hotelová v Praze získala, jako jedna z prvních soukromých vysokých škol, akreditaci všech tří předložených, profesně orientovaných studijních programů. Konkrétně se jedná o bakalářský studijní program „Hotelnictví, cestovní ruch a marketing“, který je akreditován na 10 let, bakalářský studijní program „Hospitality Management“ vyučovaný v anglickém jazyce akreditovaný na 5 let a navazující magisterský studijní program „Hotelnictví, cestovní ruch a marketing“, rovněž akreditovaný na 5 let. Rozsah a délka získaných akreditací tak dávají Vysoké škole hotelové v Praze velmi dobrou perspektivu a prostor pro další rozvoj vzdělávací i tvůrčí a publikační činnosti,“ řekl rektor Vysoké školy hotelové v Praze doc. Ing. Václav Vinš, CSc.

       


Nově akreditovaný bakalářský studijní program Hotelnictví, cestovní ruch a marketing má tři stejnojmenné specializace, pro které jsou připraveny odpovídající studijní plány. Obdobně je tomu také u navazujícího magisterského stupně studia. Bakalářský studijní program Hospitality Management je zaměřen pouze na hotelnictví. 


Bakalářský studijní program Hotelnictví, cestovní ruch a marketing ve službách je vyučován ve třech specializacích:
- Hotelnictví
- Cestovní ruch
- Marketing ve službách

Bakalářský studijní program Hospitality Management

Magisterský studijní program Hotelnictví, cestovní ruch a marketing je vyučován ve třech specializacích:
- Management hotelnictví a lázeňství
- Management destinace cestovního ruchu
- Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví