Rozvrhy na zimní semestr 2021/2022

Milí studenti,

za chvíli nám bude začínat nový akademický rok 2021/2022 a postupně pro Vás budou připraveny rozvrhy.

Kombinované studium (Bc.) - 1. soustředění 20. 9. - 24. 9. 2021

1. ročník:

Hotelnictví

Cestovní ruch
Marketing ve službách
Cestovní ruch - studium po VOŠ

Kombinované studium (Mgr.) - 1. soustředění 20. 9. - 24. 9. 2021

1. ročník:
Management hotelnictví a lázeňství
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v hotelnictví a lázeňství

 

Prezenční studium (Bc.) 

1. ročník:

Hotelnictví

Cestovní ruch
Marketing ve službách
Hospitality Management

Prezenční studium (Mgr.) 

1. ročník:
Management hotelnictví a lázeňství
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v hotelnictví a lázeňství

 

Studenti dalších ročníků najdou rozvrhy v Informačním systému VŠH (IS VŠH).

Podívejte se také na harmonogram akademického roku.

Těšíme se, jak na začátku akademického roku na VŠH přivítáme studenty kombinované formy studia, jejichž týdenní soustředění začíná 20. 9. 2021, a následně přivítáme i studenty prezenční formy studia od 27. 9. 2021.

Přejeme všem studentům hodně štěstí, úspěchů a zážitků v novém akademickém roce!