Publikace Specifika čínské klientely v hotelech a restauracích v ČR slavnostně pokřtěna

 

 

AHR ČR ve spolupráci s VŠH vydaly publikaci Specifika čínské klientely v hotelech a restauracích v České republice
                                       

Počty čínských turistů v České republice dynamicky rostou. Ročně navštíví naši zemi více než čtvrt milionu čínských turistů, kteří využívají služeb ubytovacích a stravovacích zařízení, především na území hlavního města Prahy a v lázeňských místech. Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) spolu s Vysokou školou hotelovou v Praze (VŠH) a pod záštitou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) vydaly publikaci Specifika čínské klientely v hotelech a restauracích v České republice.

Jedná se o praktickou příručku pro provozovatele zařízení cestovního ruchu, která ve stručnosti přibližuje potřeby čínských turistů. Tato publikace je určena všem provozovatelům hotelů a restaurací, kteří chtějí čínské turisty oslovit, jako své další potenciální hosty. Příručka seznamuje čtenáře s některými kulturními zvyklostmi této klientely, jejich potřebami a preferencemi, včetně praktických rad, jak přizpůsobit své služby. Přes dynamický technologický rozvoj, který ovlivňuje distribuci produktů ve všech oborech, zůstává vstřícnost personálu a pochopení potřeb hostů zásadní podmínkou úspěchu ve službách.

„Čínská lidová republika se řadí mezi stále významnější zdrojové destinace cestovního ruchu. Asociace hotelů a restaurací České republiky si je vědoma významu tohoto trendu a chtěla by touto publikací podpořit právě úspěch našich hoteliérů v naplňování očekávání čínských turistů. K tomu, abychom lépe pochopili některé potřeby čínských hostů, je třeba se seznámit s jejich kulturou a zvyklostmi. Těm následně přizpůsobit nabízenou službu,“ řekl u příležitosti křtu publikace prezident AHR ČR, Václav Stárek.

Publikace vznikla na základě diplomové práce studentky VŠH Kristýny Kortové a realizačního týmu pod vedením tajemnice katedry cestovního ruchu VŠH, autorky hlavní části textu, Moniky Klímové, a je k dispozici zdarma v elektronické podobě pro všechny zájemce z řad členů AHR ČR.

Petr Studnička, vedoucí katedry hotelnictví  VŠH, k vydání publikace dodává: „Jsem poctěn, že se podařilo ve spolupráci akademické sféry a profesní asociace připravit praktickou příručku pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Jejím hlavním cílem je přispět ke zvyšování kvality služeb a spokojenosti čínských turistů v České republice.“

Publikace byla vydána u příležitosti státní návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga v České republice konané ve dnech 28.-30. března 2016.

 

Mgr. Monika Klímová
tajemnice katedry cestovního ruchu

 

 

Fotogalerie