Publikace Specifika čínské klientely v hotelech a restauracích v ČR slavnostně pokřtěna

 

 

AHR ČR ve spolupráci s VŠH vydaly publikaci Specifika čínské klientely v hotelech a restauracích v České republice
                                       

Počty čínských turistů v České republice dynamicky rostou. Ročně navštíví naši zemi více než čtvrt milionu čínských turistů, kteří využívají služeb ubytovacích a stravovacích zařízení, především na území hlavního města Prahy a v lázeňských místech. Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) spolu s Vysokou školou hotelovou v Praze (VŠH) a pod záštitou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) vydaly publikaci Specifika čínské klientely v hotelech a restauracích v České republice.

Jedná se o praktickou příručku pro provozovatele zařízení cestovního ruchu, která ve stručnosti přibližuje potřeby čínských turistů. Tato publikace je určena všem provozovatelům hotelů a restaurací, kteří chtějí čínské turisty oslovit, jako své další potenciální hosty. Příručka seznamuje čtenáře s některými kulturními zvyklostmi této klientely, jejich potřebami a preferencemi, včetně praktických rad, jak přizpůsobit své služby. Přes dynamický technologický rozvoj, který ovlivňuje distribuci produktů ve všech oborech, zůstává vstřícnost personálu a pochopení potřeb hostů zásadní podmínkou úspěchu ve službách.

„Čínská lidová republika se řadí mezi stále významnější zdrojové destinace cestovního ruchu. Asociace hotelů a restaurací České republiky si je vědoma významu tohoto trendu a chtěla by touto publikací podpořit právě úspěch našich hoteliérů v naplňování očekávání čínských turistů. K tomu, abychom lépe pochopili některé potřeby čínských hostů, je třeba se seznámit s jejich kulturou a zvyklostmi. Těm následně přizpůsobit nabízenou službu,“ řekl u příležitosti křtu publikace prezident AHR ČR, Václav Stárek.

Publikace vznikla na základě diplomové práce studentky VŠH Kristýny Kortové a realizačního týmu pod vedením tajemnice katedry cestovního ruchu VŠH, autorky hlavní části textu, Moniky Klímové, a je k dispozici zdarma v elektronické podobě pro všechny zájemce z řad členů AHR ČR.

Petr Studnička, vedoucí katedry hotelnictví  VŠH, k vydání publikace dodává: „Jsem poctěn, že se podařilo ve spolupráci akademické sféry a profesní asociace připravit praktickou příručku pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Jejím hlavním cílem je přispět ke zvyšování kvality služeb a spokojenosti čínských turistů v České republice.“

Publikace byla vydána u příležitosti státní návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga v České republice konané ve dnech 28.-30. března 2016.

 

Mgr. Monika Klímová
tajemnice katedry cestovního ruchu

 

 

Fotogalerie

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.