VŠH se aktivně zapojila do diskuse o problematice místních poplatků

Akademičtí pracovníci Vysoké školy hotelové v Praze se zapojili do diskuse o návrzích legislativních změn zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o změnu režimu u místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity. Oba místní poplatky se dotýkají nejen provozovatelů ubytovacích zařízení, ale i ubytovaných hostů a vybraných obcí.

V uplynulých dnech byla tato záležitost relativně široce diskutována. Poprvé byla zmíněna na akci COTakhle snídani v úterý 24. listopadu 2015, která byla zaměřena na řízení cestovního ruchu v regionech a jeho možnou legislativní úpravu včetně možnosti způsobu financování.

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 byly návrhy legislativních změn prezentovány na schůzi Podvýboru pro cestovní ruch Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve stejný den byla tato problematika projednána v rámci Platformy Cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Roční objem výběru obou místních poplatků dosahuje v České republice cca 500 milionů korun, přičemž téměř polovina celkového výběru připadá na hlavní město Prahu.

Ve středu 2. prosince 2015 byly legislativní změny místních poplatků včetně vlivu sdílené ekonomiky na jejich výběr představeny na řádné schůzi Rady sociální a hospodářské dohody. O dva dny později zasedalo Kolegium pro cestovní ruch ministryně pro místní rozvoj ČR, které je konzultačním, komunikačním a poradenským orgánem, jenž byl zřízen za účelem odstranění bariér v rozvoji cestovního ruchu a posílení socioekonomických dopadů cestovního ruchu.

Členové kolegia, kterému předsedala náměstkyně ministryně pro řízení sekce regionálního rozvoje Ing. Klára Dostálová, a účastnily se ho i předsedkyně Podvýboru pro cestovní ruch Mgr. Martina Berdychová, ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Jitka Mattyašovská a generální ředitelka České centrály cestovního ruchu-CzechTourism doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., byli seznámeni s návrhy změn – zachovat a rozšířit možnost obcí určit paušální platbu, redukovat výrazně výjimky, posílit pravomoci obcí v kontrolní činnosti, zvážit možné sloučení obou poplatků do jedné peněžní dávky, zrevidovat současnou výši maximální sazby či vypustit zcela definici místo soustředěného turistického ruchu. Na základě diskuse se k tématu vyjádřili přítomní experti a zástupce Fóra cestovního ruchu požádal o možnost zapojení se do činnosti pracovní skupiny.

Návrh změny režimu místních poplatků bude dne 10. prosince 2015 projednávat Rada Svazu měst a obcí ČR. Zároveň by měla být ustavena pracovní skupina, která by novelu zákona o místních poplatcích měla navrhnout tak, aby byla prosaditelná do konce tohoto volebního období v roce 2017.

Vysoká škola hotelová v Praze zpracovala k této tématice dva projekty – Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice pod vedením odpovědného řešitele doc. Ing. Miroslava Čertíka, CSc., a Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu pod vedením odpovědné řešitelky Ing. Lucie Plzákové, Ph.D.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie