Na VŠH proběhl 9. ročník mezinárodní vědecké konference

Aktuální potíže se získáváním a motivací zaměstnanců hotelů se staly předmětem diskusí odborné konference HTV 2017

Ve středu 18. října 2017 se na půdě Vysoké školy hotelové v Praze již po deváté konala mezinárodní vědecká konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, tentokráte zaměřená na problematiku lidských zdrojů v hotelnictví a gastronomii. Akce se zúčastnilo téměř 170 osob.

V plenární části konference vystoupili, mimo jiných, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR paní Ing. Marta Nováková, která ve svém příspěvku poukázala mimo jiných na vývojové tendence týkající se trhu práce v ČR ve vazbě na cestovní ruch a opatření potřebná pro zlepšení stavu, včetně varující situace na českém venkově. Další dva příspěvky PhDr. Taťány Babické z Vienna House Czech Republic a Ing. Michala Tomeše z Accor Hotels představily účastníkům konference příkladné aktivity řízení lidských zdrojů předních hotelů v České republice. Ing. Ľudmila Elexová, Ph.D. z Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici dále seznámila se stavem výzkumu v oblasti cestovního ruchu na Slovensku.

V panelové části konference zaměřené na téma Zaměstnaneckých benefitů a péče o zaměstnance se o své zkušenosti podělili Ing. Martin Kocourek, ředitel Hotelu Bellevue Český Krumlov, Ing. Ondřej Pospíšil, obchodní ředitel společnosti Benefity, a.s. a Ing. Zuzana Vašutová, ředitelka Spa hotelu Lanterna Velké Karlovice. K nim se v průběhu diskuse přidali další významní odborníci z praxe i akademické sféry a vznikl tolik potřebný prostor sdílení cenných zkušeností a poznatků.

V odpolední části konference se její účastníci dále, dle zájmu, rozdělili do třech odborných sekcí úzce specializovaných na témata marketingu v hotelnictví a gastronomii, dopadů legislativních změn na gastronomii a aktuálních trendů v cestovním ruchu.

Paralelně s odbornými sekcemi probíhal speciální workshop zaměřený na párování rybích pokrmů a vín, během kterého měli jeho účastníci možnost vyzkoušet si a ohodnotit různé kombinace několika druhů připravených rybích jídel a vybraných moravských vín. Sebraná data jsou dalším zdrojem systematického výzkumu v této oblasti probíhajícím na Vysoké škole hotelové.

Konference byla završena příjemným večerním programem, na kterém měli účastníci možnost nejen pokračovat v započatých diskusích, ale také ochutnat vybrané pokrmy a nápoje připravené pracovníky a partnerskými organizacemi školy.

Odborné příspěvky účastníků jsou k dispozici ve sborníku konferenčních příspěvků, který je ke stažení na stránkách konference (www.vsh.cz/konference) nebo v papírové podobě k dispozici přímo na Vysoké škole hotelové v Praze.

Organizační výbor konference HTV

 

 

Fotogalerie