Nová učebnice „Angličtina pro číšníky a kuchaře“

Na trhu učebnic se objevila nová publikace nazvaná „Angličtina pro číšníky a kuchaře“, na které se autorsky spolupodílely Mgr. Lanská z katedry jazyků VŠH a Mgr. Jaroslava Kutová z PSHŠ. Učebnice, kterou vydalo nakladatelství EKOPRESS, reaguje na požadavky praxe, kde dosud podobná publikace chyběla.

Učebnice je určena nejen učebním oborům kuchař a číšník na středních odborných učilištích, ale i dalším zájemcům o obor kuchař a číšník, kteří chtějí zdokonalit svou znalost profesní angličtiny, a také podnikatelům v oboru hotelnictví, kterým záleží na tom, aby jejich zaměstnanci komunikovali s cizojazyčnými hosty srozumitelnou profesní angličtinou.

Učebnice je rozvržena do 20 lekcí, které se zaměřují především na získání a rozvíjení komunikativních schopností, porozumění obecnému i odbornému textu a práci s odbornou slovní zásobou. Volba mluvnického učiva je výběrová, protože je podřízena sledovanému cíli, tedy naučit studenty správně anglicky komunikovat v praxi číšníka nebo kuchaře a použít přitom odpovídající terminologii a vhodnou mluvnickou strukturu.

Součástí každé lekce (a souhrnně v příloze) je jednak praktický slovníček a dále další rozšíření lexika o strukturovanou anglicko-českou odbornou slovní zásobu, která bude sloužit jako cenný zdroj informací jak pro studenty, tak pro další zájemce o obor. Velká pozornost je věnována popisu jídel a technologickým postupům jejich přípravy, dále frazeologii spojené s objednávkou jídla až po konečné placení účtu.

Pozornost je věnována i interkulturní složce, především odlišným zvyklostem ve stravovacích návycích a k tomu příslušných reálií v anglicky mluvících zemí a České republice.

K učebnici je možno stáhnout  poslechová cvičením v MP3.

Mgr. Dana Kolářová
katedra jazyků