Zemřel Ing. Antonín Franke, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku nedožitých 84 let zemřel v pátek dne 1. června zakladatel Výzkumného centra Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) a iniciátor vzniku Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu
Ing. Antonín Franke, CSc.,
který deset let působil i na VŠH.

Antonín Franke obhájil v roce 1964 na Vysoké škole ekonomické v Praze první kandidátskou práci zaměřenou na problematiku cestovního ruchu s názvem Ekonomický význam cestovního ruchu pro ČSSR. Od stejného roku byl členem Mezinárodního sdružení vědeckých expertů cestovního ruchu (AIEST). V roce 2009 inicioval vznik české Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu.

Podílel se na zpracování Rajonizace cestovního ruchu ČSSR (1962), byl vedoucím autorského kolektivu publikace Rukověť cestovního ruchu (1980). Vydal knihu Rod Franke (2001) mapující třináct generací rodu Franke a jeho posledním dílem jsou Cesty světem (2010), ve kterých vzpomíná na zážitky ze zahraničních cest realizovaných v letech 1952–1992. Podílel se i na vydání odborných monografií Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu a Statistiky cestovního ruchu (2012).

V letech 1958–1960 pracoval pro podnik Restaurace a jídelny v Bratislavě, následně byl v letech 1960–1988 vedoucím sekretariátu Vládního výboru pro cestovní ruch ČSR v Praze. V letech 1988–1992 působil v afilaci CK Čedok pro Rakousko a Švýcarsko se sídlem ve Vídni. V roce 1993 založil a následně deset let vedl dceřinou společnost BVV Fair Travel v Brně.

Na VŠH působil v letech 2003–2012, v letech 2005–2008 působil v pozici vedoucího Výzkumného centra VŠH, vedl a oponoval závěrečné kvalifikační práce. V letech 2005–2006 byl odpovědným řešitelem výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj WA-037-05-Z06 Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu se zvláštním zřetelem na kraje. V letech 2007–2011 byl odpovědným řešitelem výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj WD-37-07-2 Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomických disparit.

Antonín Franke se narodil 8. září 1934 v Brně a zemřel 1. června 2018 tamtéž. Žil v Tišnově, kde obýval s rodinou památkově chráněnou Vilu Franke vystavěnou v letech 1898–1899.

Čest jeho památce!

Vedení VŠH

Fotogalerie