Úmrtí PhDr. Jaroslava Holoubka

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že
dne 6. listopadu 2016 zemřel ve věku 70 let

pan PhDr. Jaroslav Holoubek,

dlouholetý člen katedry marketingu VŠH,
 básník, prozaik, novinář.

Pan doktor Holoubek vystudoval v letech 1970-1974 televizní publicistiku na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy. Pracoval jako novinář, mimo jiné, v Mladé frontě, Tvorbě, Tvaru. Od začátku 90. let byl šéfredaktorem filmového časopisu Premiéra, od roku 1992 byl redaktorem deníku Blesk, kde zastával i funkci šéfredaktora. Pracoval také v redakci deníku Večerní Praha, byl šéfreportérem týdeníku Story. Po roce 1989 přispíval do Hospodářských novin nebo Práva, do časopisů Květy, Reflex, Českého rozhlasu i České televize.

Psal básně, povídky, eseje, fejetony, rozhovory, reportáže i knižní recenze. Vydal třináct sbírek poezie. Přispíval také do Literárních novin nebo Literárního měsíčníku, věnoval se i překladovým textům.

Od roku 2006 předával své bohaté zkušenosti studentům Vysoké školy hotelové. Pedagogickou práci a kontakt se studenty měl velmi rád. Při výuce předmětu Studentský a podnikový časopis vedl studenty a byl jim vždy prakticky nápomocen při vydávání studentského časopisu Kredit. Díky svým četným kontaktům zval na přednášky v rámci předmětu Manažerské zkušenosti renomované odborníky z praxe. Podílel se také na výzkumných a tvůrčích projektech VŠH. S velikým nasazením a elánem, pro něho vždy tak typickým, se podílel také na organizaci celoškolských akcí, např. oslavách výročí VŠH.

V osobě pana doktora Holoubka nás opustila nepřehlédnutelná charismatická osobnost, která bude chybět nejen celé naší akademické obci, ale i v novinářské a umělecké oblasti.

Vedení VŠH

 

Fotogalerie