Zemřel emeritní člen Akademické rady VŠH doc. Hahn

V pátek dne 25. září 2020 zemřel ve věku 73 let emeritní člen Akademické rady Vysoké školy hotelové v Praze (AR VŠH) doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc., který byl členem AR VŠH v letech 2008–2018. Aleš Hahn byl jmenován docentem v oboru Otorinolaryngologie na Univerzitě Karlově v Praze (1987) a získal doktorát (Dr. med.) na Univerzitě Julia Maximillana ve Würzburgu (1994).

Je laureátem Kutvirtovy ceny (2019) a je autorem sedmi odborných monografií, z nichž poslední „Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi“ byla vydána v roce 2019. Ve své životní kariéře působil ve významných funkcích, z nichž lze jmenovat přednostu kliniky ORL 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1992–2015), náměstka ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (1999–2005) a v posledních letech byl činný jako lékař specialista na tinnitus a vertigo ve FortMedica.

Čest jeho památce!

Jménem vedení VŠH

Ing. Petr Studnička, PhD.
jednatel společnosti

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Ing. Martin Petříček, Ph.D.
rektor

Vysoká škola hotelová v Praze