VŠH hostila valnou hromadu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

VŠH hostila valnou hromadu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

V úterý 13. listopadu hostila Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) valnou hromadu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Prezidentem SOCR ČR je Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR a koordinátor digitální agendy ČR. Valné hromady se zúčastnila mimo jiných ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková.

Slavnostního zahájení valné hromady se ujal jednatel VŠH Ing. Petr Studnička, PhD., který vyzdvihl přínos členství VŠH v SOCR ČR ve vzdělávací i výzkumné činnosti. Zaměřil se i na stručné srovnání stavu cestovního ruchu před 100 lety a nyní a přítomné pozval na oslavy 20 let existence VŠH, které se uskuteční ve středu 15. května 2019 v areálu vysoké školy na území městské části Praha 8.

Z čestných hostů vystoupila jako první ministryně průmyslu a obchodu, na kterou navázalo vystoupení PhDr. Tomáše Vyhnánka, náměstka ministryně financí pro finanční řízení a audit. Na jeho slova navázal náměstek ministryně pro místní rozvoj pro regionální rozvoj Ing. David Koopitz. Ve svém příspěvku se věnoval aktuálnímu stavu cestovního ruchu v Česku. Ředitelka České centrály cestovního ruchu-CzechTourism doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., představila činnost národní centrály cestovního ruchu v kontextu aktuálního dění. Následovalo vystoupení náměstka ministryně práce a sociálních věcí pro sekci legislativy doc. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D.

Valné hromady se zúčastnili rovněž ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj JUDr. Renata Králová, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Václav Stárek či ředitel Asociace horských středisek ČR PaedDr. Libor Knot. S těmito subjekty se VŠH podílela například na zpracování návrhu novely zákona o místních poplatcích či se bude podílet na zpracování analytické části ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR 2021–2030.

Po obědě následovala pracovní část jednání zaměřená na zprávu o činnosti SOCR ČR, hospodaření Svazu a návrh rozpočtu SOCR ČR pro rok 2019. Nechyběl návrh strategie druhého největšího zaměstnavatelského svazu, kterým SOCR ČR je, na rok 2019.

Organizační a gastronomické zabezpečení akce zajišťovali žáci a pedagogové První soukromé hotelové školy ve spolupráci se studenty a zaměstnanci Vysoké školy hotelové v Praze. Všem patří poděkování za aktivní přístup vedoucí k bezproblémovému průběhu valné hromady.


Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí

Fotogalerie