Robert Rudge, generální manažer hotelu InterContinental, na půdě VŠH

Vysoká škola hotelová dne 23. 11. 2015 přivítala na své půdě Roberta Rudge, generálního manažera pražského hotelu InterContinental, který si pro studenty připravil přednášku na téma The Impact of Technology on Customer Acquisition.

O aktuálnosti této problematiky, tedy zákaznické akvizici a optimalizaci distribučních kanálů, svědčí nejen vysoká pozornost hoteliérů, ale také velký zájem z řad studentů. Toto poutavé téma přilákalo do velké auly VŠH vysoký počet studentů nejen anglického, ale i českého studijního programu.

Přednáška byla zaměřena na aktuální problematiku spojenou s distribucí hotelových služeb, která je přímo spojena s vývojem technologií a jejich aplikací v hotelnictví. Robert Rudge dokázal studenty zaujmout hned první částí, která se zabývala historií a vývojem informačních a komunikačních technologií. Díky svým bohatým zkušenostem mohl jednotlivé vývojové fáze doplnit o osobní zkušenosti a vhledy do činností hotelového personálu v jednotlivých vývojových fázích.

Ve druhé části hovořil Robert Rudge o aktuálním stavu a možnostech distribuce hotelových služeb a produktů, který je ovlivněn hlavně silným postavení OTA’s a dalších zprostředkovatelských subjektů, jejichž síla neustále narůstá. V době, kdy se neustále zvyšuje tlak na snižování nákladů a jejich optimalizaci, jsou provize vyplácené zprostředkovatelům velmi významnou oblastí, na kterou se hoteliéři musejí zaměřit. Což potvrdil sám Rubert Rudge, který v třetí části přednášky hovořil o kladech a záporech využívání zprostředkovatelských subjektů a možných strategiích, jak přenést rezervace z OTA’s na vlastní webové stránky.

Poslední část byla věnována hlavně Googlu a Applu, jakožto novým subjektům v oblasti hotelnictví, kteří se si postupně budují svoje významné místo.

Celá prezentace probíhala na vysoké odborné úrovni a všichni posluchači využili možnosti se do prezentace svými fundovanými dotazy a vhledy zapojit, což poukazuje na velmi dobrou odbornou a jazykovou znalost našich studentů.

Sám Robert Rudge nastínil i další témata, o kterých by měli budoucí hoteliéři přemýšlet, a proto se můžete v budoucnu těšit i na další prezentace. Rádi na akademické půdě Roberta Rudge opět přivítáme!

Mgr. Eva Mičková
katedra jazyků

Ing. Štěpán Chalupa
katedra marketingu