7. 11. 2017 Imatrikulace bakalářského studia - kombinovaná forma

 

V úterý dne 7. listopadu 2017 ve 12,15 hod.

se v malé aule VŠH koná

imatrikulace studentů

kombinované formy

  1. ročníku bakalářského studia

studijních oborů

Hotelnictví

Marketingové komunikace ve službách

Management destinace cestovního ruchu

 

11,15 -11,45 hod.       prezence, chodba 1. patro

Bez společenského oděvu nebude přístup na imatrikulaci umožněn!!!

V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být student imatrikulován!