Japonští studenti na VŠH

VŠH hostila v úterý 16. ledna skupinu 15 japonských studentů. Program připravila vedoucí zahraničního oddělení Ing. Zuzana Roldánová a vedoucí katedry jazyků PhDr. Eva Ottová.


Studenti si nejprve vyslechli úvodní krátkou informaci o historii i současnosti VŠH Ing. Roldánové, následovala vyžádaná přednáška Dr. Evy Ottové o českém kulturním dědictví. Japonští studenti si pečlivě zapisovali poznámky a po ukončení přednášky dlouho živě diskutovali. Před obědem si ještě prohlédli gastronomické provozy VŠH a pak společně poobědvali ve školní jídelně. Při obědě se ještě vyptávali na podmínky studia u nás a trochu je mrzelo, že si studenti VŠH neudělali ve zkouškovém období čas s nimi chvíli popovídat. Skvělou práci odvedl tlumočník do japonštiny pan Pavel Šmajs, který skupinu doprovázel a tlumočil také celou přednášku. Díky všem si tak japonští studenti odnesli z naší VŠ ty nejlepší dojmy.

Ing. Zuzana Roldánová


 

Fotogalerie