SPRÁVNÍ RADA

Správní rada Vysoké školy hotelové v Praze je poradním orgánem jednatele, který má ve své gesci otázky ekonomického rázu: výsledky hospodaření VŠH, strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠH a každoroční plán jeho realizace, zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dodatky k této zprávě, výroční zprávu o činnosti VŠH za kalendářní rok. Dále se vyjadřuje k dalším záležitostem, které jí předloží jednatel. Členové správní rady musí být z vnějšího prostředí (nesmí být zaměstnanci školy), většinou zasedají 2x ročně a řídí se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Statutem školy a Statutem správní rady. Rada má nejméně 5 členů.

Členové Správní rady VŠH

Předseda Pracoviště
 Mgr. Josef Kulíšek  VŠLG - ředitel

Členové

Pracoviště
Ing. arch. Jiří Boháček ČVUT - kvestor
doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc. VŠH - katedra hotelnictví
Ing. Eva Dvořáková, MBA Hotel Ambassador - Executive General Manager
Ing. Jan Kratina CPI Hotels, a. s. - generální ředitel a předseda představenstva
Ing. Josef Pátek
Čelákovice - starosta města
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
Ústav ekonomiky a managementu - VŠCHT