SPRÁVNÍ RADA

Správní rada Vysoké školy hotelové v Praze je poradním orgánem jednatele, který má ve své gesci otázky ekonomického rázu: výsledky hospodaření VŠH, strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠH a každoroční plán jeho realizace, zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dodatky k této zprávě, výroční zprávu o činnosti VŠH za kalendářní rok. Dále se vyjadřuje k dalším záležitostem, které jí předloží jednatel. Členové správní rady musí být z vnějšího prostředí (nesmí být zaměstnanci školy), většinou zasedají 2x ročně a řídí se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Statutem školy a Statutem správní rady. Rada má nejméně 5 členů.

Členové Správní rady VŠH

Předseda Pracoviště
Ing. Jan Kratina CPI Hotels, a. s. - generální ředitel a předseda představenstva

Členové

Pracoviště
JUDr. Jan Bárta, CSc. Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Praha - odborný pracovník
Ing. arch. Jiří Boháček České vysoké učení technické v Praze - kvestor
Ing. Eva Dvořáková, MBA Ambassador Group, Praha - Executive General Manager
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
Česká zemědělská univerzita v Praze - emeritní rektor
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Vysoká škola ekonomická v Praze - emeritní rektor
Ilja Šedivý Regata Čechy, a. s., Praha - předseda představenstva

Správní rada v tomto složení jedná od 19. 5. 2015

Reference

Ing. Michaela Urbanová
Event manager HILTON PRAGUE
Degustovať destiláty a víno počas vyučovacieho dňa nie je na VŠH nič neobvyklé, práve naopak. Pridanou hodnotou sú somelieri a odborníci z praxe v odbore.