Během čtvrt roku dokončeno řešení 4 výzkumných projektů

Od srpna do října 2019 dokončila Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) řešení čtyř projektů smluvního výzkumu. Tematické zaměření projektů odpovídá profilaci profesně zaměřených studijních programů na hotelnictví, gastronomii, cestovní ruch, lázeňství a marketing.

Na základě zadání Asociace hotelů a restaurací ČR byl řešen projekt „Podpora domácího cestovního ruchu prostřednictvím pobytů dětí a mládeže“. Zaměření projektu vycházelo ze závěrů 123. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, na níže byla doporučena vyšší podpora domácího cestovního ruchu například podporou školních výletů, které mají do budoucna multiplikační efekt. Odpovědným řešitelem projektu byl vedoucí katedry hotelnictví VŠH Ing. Petr Studnička, PhD.

Ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze se VŠH podílela na řešení projektu pro potřeby Ministerstva pro místní rozvoj „Analýza vývoje cestovního ruchu v ČR – pro zpracování analytické části Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2021–2030“. Odpovědnou řešitelkou projektu byla odborná asistentka katedry cestovního ruchu VŠH Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Ve spolupráci se společností HP TRONIC, s.r.o., byl řešen projekt nesoucí název „Stanovení části obce Velké Karlovice přírodními léčebnými lázněmi využívajícími klimatické podmínky“. Odpovědným řešitelem projektu byl vedoucí katedry cestovního ruchu VŠH Ing. Pavel Attl, Ph.D.

V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi VŠH a Českou centrálou cestovního ruchu-CzechTourism byla zpracována závěrečná výzkumná zpráva k projektu „Indikátory pro měření výkonnosti destinace a DMO pomocí metody 3E“, jehož řešení iniciovala odborná asistentka katedry cestovního ruchu VŠH Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. Odpovědným řešitelem projektu byl vedoucí katedry hotelnictví VŠH Ing. Petr Studnička, PhD.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Fotogalerie