Zemřel emeritní rektor VŠH prof. Jindra

V pondělí dne 7. září 2020 zemřel ve věku 86 let emeritní rektor Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Profesor Jindra byl prvním rektorem VŠH a tuto funkci vykonával v letech 1999–2006, poté působil ve funkcích prorektora pro rozvoj, pro spolupráci s praxí, pro vědu a následně byl poradcem rektora VŠH a profesorem katedry hotelnictví VŠH.

Před nástupem na VŠH působil na Vysoké škole ekonomické v Praze, byl uznávaným odborníkem na oblast mezinárodního obchodu. Dvě funkční období byl děkanem fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Díky své erudici pracoval rovněž ve funkci viceprezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a patřil k zakládajícím členům Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu. V roce 2017 obdržel u příležitosti udílení Výročních cen Asociace hotelů a restaurací ČR „Zvláštní cenu JUDr. Vladimíra Štětiny“ za celoživotní přínos českému hotelnictví a gastronomii.

Profesoru Jindrovi patří velký dík za vznik a dynamický rozvoj VŠH v počátcích její existence i po celou dobu, kdy na VŠH aktivně působil.

Osobnost profesora Jindry se ve škole projevovala nejen v jeho pracovní aktivitě, ale rovněž v jeho lidském, galantním a přátelském přístupu jak ke kolegům, tak ke studentům.

V osobě pana profesora nás opustila nepřehlédnutelná, charismatická osobnost, která bude chybět celé naší akademické obci. Jsme přesvědčeni, že ačkoliv profesor Jindra již není mezi námi, v našich srdcích a vzpomínkách si místo uchová navždy.

 

Jménem vedení VŠH

Ing. Petr Studnička, PhD.
jednatel společnosti

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Ing. Martin Petříček, Ph.D.
rektor

Vysoká škola hotelová v Praze