Vysoká škola hotelová v Praze získala titul Škola roku 2018


Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) získala prestižní titul Škola roku 2018 od Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR). Výroční cena byla předána v rámci 13. Konference AHR ČR na slavnostním galavečeru v pátek 23. listopadu v reprezentativních prostorách Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě. Cenu z rukou prezidenta AHR ČR Ing. Václava Stárka a předsedy vzdělávací sekce AHR ČR Ing. Pavla Hlinky převzal jednatel VŠH.

VŠH nominovali v kategorii Škola roku její absolventi z let minulých, mezi nimi například Ing. Martin Kocourek, Ing. Tomáš Kolařík nebo Bc. Tomáš Blabla, který je mimo jiné nositelem titulu Hoteliér roku 2014. Předsedou výběrové komise, která vybírala vítěznou instituci, byl Ing. Pavel Hlinka, předseda vzdělávací sekce AHR ČR. Členy komise byli Ing. Miroslav Procházka, Bc. Věra Rejhonová, Mgr. Kateřina Mrvová, Ing. Jiřina Jenčková, Ph.D., a Bc. Miloš Bednář. Titul získala VŠH především za dlouhodobou profesní přípravu mladé generace, soustavnou vzdělávací a výzkumnou činnost zaměřenou na obory hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch v bakalářském a v navazujícím magisterském stupni studia a u příležitosti blížícího se výročí 20 let existence VŠH v roce 2019.

Pro budoucnost vysoké školy a jejích studentů je mimořádně důležité i úspěšné získání akreditací vyplývajících z nových zákonných podmínek v České republice od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Bakalářský program „Hotelnictví, cestovní ruch a marketing“ je akreditován na dobu 10 let, bakalářský program „Hospitality Management“ vyučovaný v anglickém jazyce je akreditován na 5 let a na stejně dlouhou dobu získal akreditaci i navazující magisterský program „Hotelnictví, cestovní ruch a marketing“. VŠH akreditovala tyto profesně zaměřené studijní programy se specializacemi jako jedna z prvních vysokých škol v České republice.

Za dobu existence má VŠH 7 000 absolventů, přičemž v akademickém roce 2018/2019 navštěvuje vysokou školu 1 200 studentů. Slavnostního galavečera v Ostravě se zúčastnili všichni bývalí i současní jednatelé a rektoři VŠH – doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc. (jednatel v letech 1999–2015), Ing. Juraj Tinka (jednatel v letech 2015–2017) a Ing. Petr Studnička, PhD. (jednatel od roku 2017) a prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. (rektor v letech 1999–2006), doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. (rektor v letech 2006–2010) a doc. Ing. Václav Vinš, CSc. (rektor od roku 2010).

V letošním roce byla zároveň oceněna nejlepší diplomová práce v oboru hotelnictví a gastronomie, kterou zpracovala absolventka VŠH ve studijním oboru „Management hotelnictví a lázeňství“ Ing. Barbora Hlavatá. Svou diplomovou práci „Možnosti zpracování a omezování zbytkových surovin z restaurací“ zpracovala na katedře hotelnictví.

Jménem vedení VŠH děkujeme všem zaměstnancům, studentům, absolventům i spolupracujícím organizacím a společnostem z praxe za spolupráci, díky které se podařilo titul Škola roku 2018 pro VŠH získat.

Ing. Petr Studnička, PhD.
jednatel VŠH

doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
rektor VŠH


Přidej se na VŠH a pojď studovat školu, která získala titul Škola roku 2018, přihlášku můžeš podat pohodlně a on-line zde: Přihláška ke studiu


Fotogalerie