Nová skripta zpřesňující zásady zpracování bakalářských a diplomových prací na VŠH v prodeji!

Od úterý 5. února je v prodeji ve studovně Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) nový vysokoškolský učební text „Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací“ autorů Pavla Attla a Petra Studničky. V pořadí 3. aktualizované vydání zpřesňuje zásady pro zpracování bakalářských a diplomových prací v podmínkách VŠH. Publikace má celkem 94 stran a stojí 95 Kč.

Publikace je zaměřena na vymezení základního standardu závěrečné kvalifikační práce, dále na postup při zpracování, odevzdání, hodnocení, obhajobě a archivaci práce. Součástí jsou i kapitoly vztahující se ke struktuře práce, k problematice metodologie a metodiky zpracování, k obsahové a formální stránce a také k práci s literaturou včetně způsobu citací.

Skripta mají přispět k eliminaci negativních jevů spojených se zpracováním bakalářských a diplomových prací. Jedná se především o nedodržování autorského zákona, tvorbu plagiátů, či dokonce psaní prací na zakázku. Učební text je určen všem studentům i akademickým pracovníkům a je využíván v předmětech Seminář k bakalářské práci, Seminář k diplomové práci a v obou stupních studia v rámci předmětu Předstátnicový seminář.

Z praktického hlediska jsou pro studenty důležité i přílohy, kterých je celkem dvacet. Upravují řadu formálních požadavků týkajících se závěrečných kvalifikačních prací.

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie