Nová skripta zpřesňující zásady zpracování bakalářských a diplomových prací na VŠH v prodeji!

Od úterý 5. února je v prodeji ve studovně Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) nový vysokoškolský učební text „Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací“ autorů Pavla Attla a Petra Studničky. V pořadí 3. aktualizované vydání zpřesňuje zásady pro zpracování bakalářských a diplomových prací v podmínkách VŠH. Publikace má celkem 94 stran a stojí 95 Kč.

Publikace je zaměřena na vymezení základního standardu závěrečné kvalifikační práce, dále na postup při zpracování, odevzdání, hodnocení, obhajobě a archivaci práce. Součástí jsou i kapitoly vztahující se ke struktuře práce, k problematice metodologie a metodiky zpracování, k obsahové a formální stránce a také k práci s literaturou včetně způsobu citací.

Skripta mají přispět k eliminaci negativních jevů spojených se zpracováním bakalářských a diplomových prací. Jedná se především o nedodržování autorského zákona, tvorbu plagiátů, či dokonce psaní prací na zakázku. Učební text je určen všem studentům i akademickým pracovníkům a je využíván v předmětech Seminář k bakalářské práci, Seminář k diplomové práci a v obou stupních studia v rámci předmětu Předstátnicový seminář.

Z praktického hlediska jsou pro studenty důležité i přílohy, kterých je celkem dvacet. Upravují řadu formálních požadavků týkajících se závěrečných kvalifikačních prací.

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.