Vyšlo 23. číslo časopisu

Vyšlo v pořadí již 23. číslo vědeckého recenzovaného časopisu Vysoké školy hotelové v Praze Czech Hospitality and Tourism Papers (CHTP). Příspěvky jsou od roku 2014 publikovány pouze v anglickém jazyce a všechny zveřejněné statě procházejí anonymním recenzním řízením dvou posuzovatelů. Časopis CHTP je součástí elektronické databáze EBSCO a od 1. ledna 2015 je znovu zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, který vede Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

V aktuálním vydání je publikována vědecká stať autorek Dominiky Sedlákové, Evy Heřmanové a Jarmily Indrové (Tourist Card as a Tool of Destination Management – Comparison of Situation in the Czech Republic and Abroad).

Autorkami přehledové statě s názvem Current Trends of Researching and Measuring of Quality, Tourist Satisfaction, Loyalty and their Interrelationships jsou Lyaysan Mavlikaeva, Monika Bédiová, Kateřina Ryglová.

Autory informačních statí jsou Martina Beránek a Petr Čech (Compliance Qualification Requirements and Real Qualification in the Hospitality Industry), János Csapó (An Analysis of Tourism Oriented Cross Border Co-operations 2007-2013 between Hungary and Croatia), Igor Gula a Marco Riederer (Challenges of Marketing and Sales Management in a City Hotel – Using the Example of Hotel Zeitgeist Vienna), Petr Studnička a Lucie Plzáková (Research on Tourism and Hospitality Management in the Czech Republic in the Years 1960-2014).

V závěru časopisu je představena odborná monografie autorů Lucie Plzákové a Petra Studničky Řízení cestovního ruchu v České republice – minulost, současnost, budoucnost spolu s recenzními posudky Mariana Gúčika z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a Moniky Palatkové z České centrály cestovního ruchu-CzechTourism.

Tištěná verze časopisu je k zakoupení ve studovně VŠH. Časopis je zároveň možné si vypůjčit v knihovně školy. Aktuální 23. číslo časopisu bylo vydáno za finanční podpory České centrály cestovního ruchu-CzechTourism. Bližší informace o časopisu jsou uvedeny na internetových stránkách zde

 

Ing. Veronika Studničková
výkonná redaktorka časopisu CHTP