Konference 2015

Aktuální témata hotelnictví a cestovního ruchu na mezinárodní konferenci v Praze

 

Přední odborníci cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie se sešli ve středu 21. října na půdě Vysoké školy hotelové v Praze, aby diskutovali aktuální projekty, příležitosti i překážky rozvoje těchto oborů a využili nabízejících se možností spolupráce jednotlivých institucí z veřejné i soukromé sféry.

Již 7. ročník mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání (HTV) 2015 jim k tomu poskytl mimořádné příležitosti. V dopolední plenární části konference vystoupili vrcholní zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, České centrály cestovního ruchu - CzechTourism, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR, Ministerstva financí ČR a dalších významných institucí. V následující panelové diskusi zaměřené především na problematiku zvyšující se administrativní zátěže podnikatelů v sektoru HORECA pak mimo jiných diskutovali zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Asociace hotelů a restaurací ČR, Ministerstva financí ČR společně se zástupci podnikatelů a akademické obce. Diskuse se orientovala především na zavádění systému elektronické evidence tržeb, proces výběru místních poplatků a značení alergenů v restauracích.

Odpolední část konference realizovaná v dílčích odborných sekcích se zaměřovala na aktuální dění v oblastech hotelových a restauračních informačních systémů, gastronomie, destinačního managementu a marketingu hotelů a gastronomických zařízení. Odborné příspěvky účastníků jsou k dispozici ve sborníku konferenčních příspěvků, který je ke stažení na stránkách konference (www.vsh.cz/konference). Klíčová témata jednotlivých odborných sekcí se zaměřovala mimo jiné na vývoj hotelových informačních systémů, aktuální trendy v distribuci hotelových produktů, kontrolní činnost v gastronomických zařízeních, moderní gastronomické technologie, moderní metody a nástroje reklamy či konkurenceschopnost českých i zahraničních destinací cestovního ruchu na vysoce konkurenčním trhu.

Konference se zúčastnilo více než 200 zástupců akademické, soukromé i veřejné sféry z České republiky a několika evropských zemí.

Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace a Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism. Generálním partnerem konference byla agentura CzechTourism.

 

Organizační výbor konference HTV

Sborník z konference

Zpráva z panelové diskuze a jednotlivých sekcí

Prezentace příspěvků z plenárního zasedání

Fotogalerie