Konference 2017

 

Aktuální potíže se získáváním a motivací zaměstnanců hotelů se staly předmětem diskusí odborné konference HTV 2017

Ve středu 18. října 2017 se na půdě Vysoké školy hotelové v Praze již po deváté konala mezinárodní vědecká konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, tentokráte zaměřená na problematiku lidských zdrojů v hotelnictví a gastronomii. Akce se zúčastnilo téměř 170 osob.

V plenární části konference vystoupili, mimo jiných, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR paní Ing. Marta Nováková, která ve svém příspěvku poukázala mimo jiných na vývojové tendence týkající se trhu práce v ČR ve vazbě na cestovní ruch a opatření potřebná pro zlepšení stavu, včetně varující situace na českém venkově. Další dva příspěvky PhDr. Taťány Babické z Vienna House Czech Republic a Ing. Michala Tomeše z Accor Hotels představily účastníkům konference příkladné aktivity řízení lidských zdrojů předních hotelů v České republice. Ing. Ľudmila Elexová, Ph.D. z Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici dále seznámila se stavem výzkumu v oblasti cestovního ruchu na Slovensku.

V panelové části konference zaměřené na téma Zaměstnaneckých benefitů a péče o zaměstnance se o své zkušenosti podělili Ing. Martin Kocourek, ředitel Hotelu Bellevue Český Krumlov, Ing. Ondřej Pospíšil, obchodní ředitel společnosti Benefity, a.s. a Ing. Zuzana Vašutová, ředitelka Spa hotelu Lanterna Velké Karlovice. K nim se v průběhu diskuse přidali další významní odborníci z praxe i akademické sféry a vznikl tolik potřebný prostor sdílení cenných zkušeností a poznatků.

V odpolední části konference se její účastníci dále, dle zájmu, rozdělili do třech odborných sekcí úzce specializovaných na témata marketingu v hotelnictví a gastronomii, dopadů legislativních změn na gastronomii a aktuálních trendů v cestovním ruchu.

Paralelně s odbornými sekcemi probíhal speciální workshop zaměřený na párování rybích pokrmů a vín, během kterého měli jeho účastníci možnost vyzkoušet si a ohodnotit různé kombinace několika druhů připravených rybích jídel a vybraných moravských vín. Sebraná data jsou dalším zdrojem systematického výzkumu v této oblasti probíhajícím na Vysoké škole hotelové.

Konference byla završena příjemným večerním programem, na kterém měli účastníci možnost nejen pokračovat v započatých diskusích, ale také ochutnat vybrané pokrmy a nápoje připravené pracovníky a partnerskými organizacemi školy.

Odborné příspěvky účastníků jsou k dispozici ve sborníku konferenčních příspěvků, který je ke stažení na stránkách konference (www.vsh.cz/konference) nebo v papírové podobě k dispozici přímo na Vysoké škole hotelové v Praze.

Organizační výbor konference HTV

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
e-mail: konference2017@vsh.cz
www.vsh.cz/konference

 

Sborník z konference

Vědecký a organizační výbor konference

Program konference

Zpráva jednotlivých sekcí

Fotogalerie

 

 

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.