Konference 2016

Diskuse o vlivu sdílené ekonomiky na české hotelnictví
byla součástí odborné konference HTV 2016

 

Již po osmé pořádala Vysoká škola hotelová v Praze ve svých prostorách ve středu dne 19. října 2016 mezinárodní odbornou konferenci Hotelnictví, turismus a vzdělávání propojující aktuální názory a postoje pracovníků z praxe a akademické půdy. V letošním roce se konference zúčastnilo přibližně 200 osob z několika evropských zemí. Klíčovým tématem plenární a panelové části konference se stala sdílená ekonomika a její vliv na podnikatelské prostředí v sektoru HORECA.

Zvané přednášky v plenární části konference poukázaly nejen na aktuální stav a vývoj tohoto fenoménu, snažily se také odkrýt příležitosti a hrozby, které přináší sdílená ekonomika provozovatelům ubytovacích zařízení a celým destinacím cestovního ruchu.

V panelové části konference, které předsedali dva ředitelé hotelových společností, zástupce společnosti Expedia.com a vedoucí oddělení strategií a trendů EU Úřadu vlády ČR, se otevřela žhavá diskuse předkládající a posuzující různé návrhy na řešení situace a jejich případné dopady. Jak v úvodu diskuse zmínil Ing. Petr Studnička, PhD., vedoucí katedry hotelnictví Vysoké školy hotelové v Praze, který celou diskusi řídil, je škodou, že účast na diskusi předem odmítly ty subjekty, které za implementací nástrojů sdílené ekonomiky v ubytovacích službách stojí především.

Odpolední část konference byla rozdělena do tří sekcí. V největší sekci, která se věnovala aktuálním trendům v hotelovém marketingu a Revenue Managementu, se rozvinula velmi vstřícná a plodná diskuse předních odborníků v České republice o jednotlivých typech hotelových distribučních kanálů a optimalizaci jejich mixu za účelem zvýšení ziskovosti hotelů a dalších ubytovacích zařízení. Zástupci takových společností, jakými jsou např. Expedia.com, Bookassist, Previo, IQ Sales, Hotel Solutions a dalších ve velmi příjemné atmosféře přednesli nejen svá řešení a pohledy na věc, předvedli však také, že jsou schopni vzájemné spolupráce a komunikace za účelem zvýšení přínosů pro samotné hotely.

Další dvě sekce konference se orientovaly na moderní trendy v gastronomii a konkurenceschopnost destinací cestovního ruchu. Podobně jako v první sekci i v těchto probíhala velmi plodná a vstřícná diskuse, kterou dokonce museli pořadatelé konference k večeru z časových důvodů tlumit a přesunout do společenských prostor školy, kde na účastníky čekalo příjemné občerstvení podpořené partnerskými společnostmi školy. Poslední účastníci akce se tak loučili ve vášnivých debatách v pozdních nočních hodinách.

Odborné příspěvky účastníků jsou k dispozici ve sborníku konferenčních příspěvků, který je ke stažení na stránkách konference nebo v tištěné podobě k dispozici přímo na Vysoké škole hotelové v Praze.

za organizační výbor konference HTV

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí

Program konference
Sborník z konference
Zpráva z panelové diskuse a jednotlivých sekcí
Prezentace příspěvků z plenárního zasedání
Fotogalerie