Katedry VŠH

KATEDRA HOTELNICTVÍ 03.02.2015

Katedra hotelnictví byla zřízena na Vysoké škole hotelové v Praze k 1. září 1999. Členové katedry zajišťují výuku odborných předmětů, které profilují absolventy školy. Akademičtí pracovníci úzce spolupracují s celou řadou institucí včetně vysokých škol v zahraničí, ale zejména s orgány…

více


KATEDRA CESTOVNÍHO RUCHU 03.02.2015

Katedra cestovního ruchu byla na Vysoké škole hotelové v Praze zřízena k 1. 9. 2008. Členové katedry zajišťují výuku odborných předmětů se zaměřením na cestovní ruch, destinační management, lázeňství a volný čas, které přispívají k profilu absolventa oborů Management destinace cestovního…

více


KATEDRA MARKETINGU 03.02.2015

Katedra marketingu byla na Vysoké škole hotelové v Praze zřízena k 1. 9. 2008. Členové katedry zajišťují výuku předmětů důležitých pro dosažení patřičných odborných znalostí absolventů většiny oborů vyučovaných na VŠH. Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky prezenčního i kombinovaného…

více


KATEDRA JAZYKŮ 03.02.2015

Členové katedry zajišťují výuku cizích jazyků, které jsou nedílnou součástí profilu absolventa školy. Spolupracují s odborníky z oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu při přípravě výuky odborného cizího jazyka. Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky všech oborů a programů…

více


KATEDRA EKONOMIE A EKONOMIKY 03.02.2015

Katedra ekonomie a ekonomiky je nositelem výuky předmětů tzv. společného základu na úrovni bakalářského i magisterského studia. Teoretický základ studijních oborů pěstovaných na VŠH vychází z obecné ekonomie. Účelem výuky ekonomie je vést studenty k pochopení vývoje mechanismu fungování…

více


KATEDRA MANAGEMENTU 03.02.2015

Katedra managementu byla na Vysoké škole hotelové zřízena k 1. září akademického roku 1999/2000. V roce 2002 byl pracovníky katedry zřízen archiv obhájených prací, který je v prostorách katedry dosud. Náhled do obhájených prací je od roku 2012 možný pouze prostřednictvím knihovny VŠH. V…

více