11. ročník mezinárodní vědecké konference

 
 

11. ročník konference Vysoké školy hotelové se soustředí na přístupy a metriky výkonnosti cestovního ruchu, jak z pohledu cílové destinace cestovního ruchu, tak i z pohledu subjektů poskytujících ubytovací služby.

16. října 2019, VŠH Praha, Svídnická 506, Praha 8.

Záštitu nad konferencí převzala Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE
(program bude průběžně aktualizován)

Registrace účastníků 8:30 - 9:30
Slavnostní zahájení konference

doc. Ing. Václav Vinš, CSc. (rektor, Vysoká škola hotelová v Praze)
Ing. Petr Studnička, PhD.  (jednatel, Vysoká škola hotelová v Praze)
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. (prorektor, Vysoká škola hotelová v Praze)

9:30 - 9:50

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A ZÁKON O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
JUDr. Renata Králová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
9:50 - 10:10
KONKURENCIESCHOPNOSŤ SLOVENSKA AKO CIEĽOVÉHO MIESTA
NA MEDZINÁRODNOM TRHU CESTOVNÉHO RUCHU

prof. Ing. Vanda Maráková, Ph.D., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10:10 – 10:30
VÝKONNOST DESTINACÍ CESTOVNÍHO RUCHU Z POHLEDU CERTIFIKACE DMO
Ing. Adéla Pilařová, Česká centrála cestovního ruchu - Czech Tourism
10:30 - 10:50
APLIKACE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ V HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍM RUCHU
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., Vysoká škola hotelová v Praze
10:50 - 11:10
JAK POMOCÍ REVENUE MANAGEMENTU OVLIVNIT HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HOTELU?
Ing. Jiřina Jenčková, Ph.D., Perfect Hotel Concept s.r.o.
11:10 - 11:30
Coffee break 11:30 - 12:00

PANELOVÁ DISKUZE: VÝKONNOST DESTINACÍ CESTOVNÍHO RUCHU A JEJÍ MĚŘENÍ 
Předsedá Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., Vysoká škola hotelová v Praze
Účastníci diskuze:
          - Ing. Adéla Pilařová, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
          - Mgr. David Kačmář, Moravian-Silesian Tourism, s. r. o. 
          - Štěpánka Barešová, Toulava o. p. s. 
          - Mgr. Karin Vykydalová, město Olomouc

PRAKTICKÝ ODBORNÝ WORKSHOP: TRADIČNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ, 
Předsedá Ing. Zbyněk Vinš, Vysoká škola hotelová v Praze

12:00 - 13:00

 

 

 

11:30 - 14:30

Oběd 13:00 - 14:30

ODBORNÉ SEKCE

KVALITA A VÝKONNOST HOTELŮ
„Co vše má vliv na hotelová KPI´s“
předsedá Ing. Jiřina Jenčková, Ph.D., Perfect Hotel Concept s.r.o.

Ing. Jan Kameníček, MBA   Regional Vice President - Eastern Evrope – TravelClick, an Amadeus Company
Řízení tržeb s pomocí moderních technologií 
Ing. Gabriela Zmeková – Director of Business Developement – Jan Hotels
Distribuční cesty a efektivita prodeje
Ing. Michal Motyčka, Ph.D. – Provozní ředitel – Terasa U Zlaté Studně
Vliv řízení a rozvoje zaměstnanců na hospodářský výsledek hotelu a kvalitu poskytovaných služeb  - případová studie z gastronomie
Mgr. Simona Černá – Finanční ředitelka – Holiday Inn Prague Congress Centre
Řízení nákladů pomocí střediskové analytiky
Ing. Martin Petříček, Ph.D. – Odborný asistent katedry ekonomie a ekonomiky – VŠH
Cenová elasticita poptávky a její vliv na výkonnost hotelů

SPOLEČENSKÉ A REGIONÁLNÍ ASPEKTY ČESKÉ GASTRONOMIE
předsedá Ing. Jiří Zelený, Vysoká škola hotelová v Praze

Ing. Jiří Zelený, Katedra hotelnictví, Vysoká škola hotelová v Praze
Gastronomické workshopy na VŠH v Praze: Snoubení pokrmů s českými a moravskými víny
prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Institut vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita v Praze
Gastronomie a její funkce vzdělávací a výchovná
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD., Katedra technológie a kvality rastlinných produktov, Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre
Tradičná chuť vybraných mikroregiónov Slovenska
Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., Programy vzdělávání a poradenství, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
Pivo v české gastronomii
Mgr. Jan Musil, Ceduk VOŠ
Kuchyně českých židů
Bc. Maria Horníková, Projekt Czech Specials, Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Je česká kuchyně sexy? 

VÝKONNOST DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU
předsedá Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D., Vysoká škola hotelová v Praze

Bc. Soňa Machová, agentura CzechTourism
CzechTourism - sledování základních statistik a jejich využití pro potřeby krajských a oblastních DMO
Ing. Petr Moc, Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Technotrasa - hodnocení klíčových indikátorů
Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D., Vysoká škola hotelová v Praze
Výkonnost DMO a jak ji měřit
Ing. Petr Janeček, Ph.D., FEK ZĆU v Plzni
FEK ZĆU v Plzni a Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE.

14:30 - 17:00
Neformální společenské setkání 17:00

 

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
Pro registraci na konferenci vyplňte přihlášku.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Registrace účastníků do 9. října 2019
Zasílání příspěvků do konferenčního sborníku 9. září 2019

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

prof. Ing. Vanda Maráková, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí, VŠH v Praze 8, spol. s r.o.
Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.
odborná asistentka, VŠH v Praze 8 spol. s r.o.
Ing. Jiřina Jenčková, Ph.D.
Perfect Hotel Concept s.r.o. 
Adéla Pilařová
ředitelka odboru projektového řízení

KONFERENČNÍ POPLATKY

- 1.000 Kč za účast na konferenci
- 2.500 Kč publikace příspěvku ve sborníku s či bez účasti na konferenci

přihlásit se na konferenci


KONFERENČNÍ SBORNÍK

Příspěvky zasílejte v anglickém jazyce v souladu se šablonou a pokyny pro autory na e-mail konference2019@vsh.cz do 9. 9. 2019.

Výstupy z konference budou prezentovány v recenzovaném konferenčním sborníku, který bude předložen k zařazení do databáze Thomson Reuters – Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH).

Vybrané příspěvky z konference budou nabídnuty k publikaci v recenzovaném časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers. Časopis je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

PARTNEŘI KONFERENCI

ODBORNÍ PARTNEŘI: 

   

MEDIÁLNÍ PARTNER:

ZA PODPORY PARTNERŮ:

 
     


DOPRAVA

Metro „C“ – stanice Kobylisy, následně autobusem č. 144 (cca 7 minut) nebo č. 177 (cca 12 minut) vždy na konečnou zastávku Poliklinika Mazurská.

GPS: 50°7'41.59" N, 14°24'37.55" E
Parkování osobních vozidel je možné v omezeném počtu (cca 25 míst) v areálu vysoké školy nebo je možné parkovat na volných místech v přilehlých komunikacích.

 

VĚDECKÝ VÝBOR

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
předseda vědeckého výboru, Vysoká hotelová v Praze

prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
Vysoká škola hotelová v Praze

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.
Vysoká škola hotelová v Praze

prof. Ing. Vanda Maráková Ph.D.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
předseda organizačního výboru konference

Ing. Martin Petříček, Ph.D.
odborný asistent katedry ekonomie a ekonomiky

Ing. Lucie Plzáková, Ph.D
odborná asistentka katedry cestovního ruchu

prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
emeritní rektor VŠH

PhDr. Jan Máče, Ph.D.
prorektor pro studium

Ing. Barbora Komínková,
referentka pro výzkum a rozvoj

Ing. Jiří Zelený
odborný asistent katedry hotelnictví a sommelier

 

KONTAKT

Garant konference a předseda vědeckého výboru
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
tel. +420 283 101 143
e-mail han@vsh.cz

Dotazy a informace
Ing. Barbora Komínková

tel. +420 283 101 136
e-mail: konference2019@vsh.cz