11. ročník mezinárodní vědecké konference

 
 

11. ročník konference Vysoké školy hotelové se soustředí na přístupy a metriky výkonnosti cestovního ruchu, jak z pohledu cílové destinace cestovního ruchu, tak i z pohledu subjektů poskytujících ubytovací služby.

16. října 2019, VŠH Praha, Svídnická 506, Praha 8.

Záštitu nad konferencí převzala Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE
(program bude průběžně aktualizován)

Registrace účastníků 8:30 - 9:30
Slavnostní zahájení konference
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

9:30 - 9:50

DŮLEŽITOST MĚŘENÍ VÝKONNOSTI CESTOVNÍHO RUCHU
Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
9:50 - 10:10
APLIKACE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ V HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍM RUCHU
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o.
10:10 – 10:30
KONKURENCIESCHOPNOSŤ SLOVENSKA AKO CIEĽOVÉHO MIESTA
NA MEDZINÁRODNOM TRHU CESTOVNÉHO RUCHU

prof. Ing. Vanda Maráková, Ph.D., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10:30 - 10:50
VÝKONNOST DESTINACÍ CESTOVNÍHO RUCHU Z POHLEDU CERTIFIKACE DMO
Ing. Jan Herget, Ph.D., Czech Tourism
10:50 - 11:10
JAK POMOCÍ REVENUE MANAGEMENTU OVLIVNIT HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HOTELU?
Ing. Jiřina Jenčková, PhD., Perfect Hotel Concept s.r.o.
11:10 - 11:30
Coffee break 11:30 - 12:00
PANELOVÁ DISKUZE: VÝKONNOST DESTINACÍ CESTOVNÍHO RUCHU A JEJÍ MĚŘENÍ 
Moderuje Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o.
12:00 - 13:00
Oběd 13:30 - 14:45

ODBORNÉ SEKCE

KVALITA A VÝKONNOST HOTELŮ, moderuje Ing. Jiřina Jenčková, Ph.D., Perfect Hotel Concept s.r.o.
ODBORNÝ WORKSHOP TRADIČNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ, moderuje Ing. Jiří Zelený, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o.
VÝKONNOST DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU, moderuje Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D., Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o.

14:45 - 16:45
Neformální společenské setkání 17:00

 

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
Pro registraci na konferenci vyplňte přihlášku.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Registrace účastníků do 9. října 2019
Zasílání příspěvků do konferenčního sborníku 9. září 2019

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jan Herget, Ph.D.
generální ředitel agentury Czech Tourism
prof. Ing. Vanda Maráková, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí, VŠH v Praze 8, spol. s r.o.
Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.
odborná asistentka, VŠH v Praze 8 spol. s r.o.
Ing. Jiřina Jenčková, Ph.D.
Perfect Hotel Concept s.r.o.

KONFERENČNÍ POPLATKY

- 1.000 Kč za účast na konferenci
- 2.500 Kč publikace příspěvku ve sborníku s či bez účasti na konferenci

přihlásit se na konferenci


KONFERENČNÍ SBORNÍK

Příspěvky zasílejte v anglickém jazyce v souladu se šablonou a pokyny pro autory na e-mail konference2019@vsh.cz do 9. 9. 2019.

Výstupy z konference budou prezentovány v recenzovaném konferenčním sborníku, který bude předložen k zařazení do databáze Thomson Reuters – Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH).

Vybrané příspěvky z konference budou nabídnuty k publikaci v recenzovaném časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers. Časopis je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

PARTNEŘI KONFERENCI

ODBORNÍ PARTNEŘI: 

   

MEDIÁLNÍ PARTNER


DOPRAVA

Metro „C“ – stanice Kobylisy, následně autobusem č. 144 (cca 7 minut) nebo č. 177 (cca 12 minut) vždy na konečnou zastávku Poliklinika Mazurská.

GPS: 50°7'41.59" N, 14°24'37.55" E
Parkování osobních vozidel je možné v omezeném počtu (cca 25 míst) v areálu vysoké školy nebo je možné parkovat na volných místech v přilehlých komunikacích.

 

VĚDECKÝ VÝBOR

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
předseda vědeckého výboru, Vysoká hotelová v Praze

prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
Vysoká škola hotelová v Praze

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.
Vysoká škola hotelová v Praze

prof. Ing. Vanda Maráková Ph.D.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
předseda organizačního výboru konference

Ing. Martin Petříček, Ph.D.
odborný asistent katedry ekonomie a ekonomiky

Ing. Lucie Plzáková, Ph.D
odborná asistentka katedry cestovního ruchu

prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
emeritní rektor VŠH

PhDr. Jan Máče, Ph.D.
prorektor pro studium

Ing. Barbora Komínková,
referentka pro výzkum a rozvoj

Ing. Jiří Zelený
odborný asistent katedry hotelnictví a sommelier

 

KONTAKT

Garant konference a předseda vědeckého výboru
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
tel. +420 283 101 143
e-mail han@vsh.cz

Dotazy a informace
Ing. Barbora Komínková

tel. +420 283 101 136
e-mail: konference2019@vsh.cz

Reference

Bc. Aleš Černý
student Management hotelnictví a lázeňství
Přátelská atmosféra a spousta super lidí a akcí. Navíc jsem měl dost prostoru i pro práci, takže jsem nemusel řešit, co po škole.