Jiřina Jenčková

Je zakladatelkou a majitelkou společnosti Perfect Hotel Concept s.r.o., kterou založila v roce 2009 s dlouhodobou vizí a konceptem zlepšování úrovně oblasti hospitality v ČR. Věnuje se poradenské, konzultační a lektorské činnosti. Od roku 2006 spolupracuje s AHR ČR, 2016-2018 přednášela na na Katedře cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Praze, působí na Vysoké škole obchodní v Praze. Více než 15 let se věnuje specializaci uplatňování principů revenue managementu především v ubytovacích službách a s tímto tématem v roce 2017 úspěšně ukončila doktorské studium na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.