Vanda Maráková

prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. pôsobila počas uplynulých takmer dvadsiatich rokov na Katedre cestovného ruchu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Odborne sa venuje problematike zodpovedného a konkurencieschopného rozvoja cestovného ruchu na úrovni organizácií a cieľových miest cestovného ruchu. Katedra cestovného ruchu oslavuje v roku 2019 svoje 55. výročie vzniku. Je hrdým nositeľom národnej akreditácie v študijnom odbore cestovný ruch v 1., 2. aj 3. stupni štúdia ako aj nositeľom prestížnej medzinárodnej certifikácie UNWTO.TedQual Certification na obdobie rokov 2019-2022.

Reference

Bc. Aleš Černý
student Management hotelnictví a lázeňství
Přátelská atmosféra a spousta super lidí a akcí. Navíc jsem měl dost prostoru i pro práci, takže jsem nemusel řešit, co po škole.