Lucie Plzáková

Lucie Plzáková je odbornou asistentkou na katedře cestovního ruchu VŠH. V oboru cestovního ruchu se zaměřuje na řízení cestovního ruchu, měření výkonnosti  cestovního ruchu a lokální dopady cestovního ruchu. Je členkou Mezinárodní asociace vědeckých expertů v cestovním ruchu stejně jako Sdružení vědeckých expertů v cestovním ruchu v ČR. Je členkou  redakčních rad vědeckých časopisů, autorkou vědeckých článků a odborných několika monografií. V oblasti výzkumu dlouhodobě spolupracuje s odborníky z praxe, zástupci municipalit i se státní správou.