Vitajte na Škole roku,
vitajte na VŠH

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM pre akademický rok 2021/2022
sa podávajú do konca II. kola 30. 07. 2021 on-line prostredníctvom internetových stránok školy.

PODAŤ PRIHLÁŠKU II. KOLO ON-LINE»

Získali sme ocenenie Škola roka – chceš o nás vedieť viac? Scrolluj dole

Ocenění Škola roku

Vysoká škola hotelová v Prahe (VŠH) získala prestížny titul Škola roka 2018 od Asociácie hotelov a reštaurácií Českej republiky (AHR ČR). Výročná cena bola predaná v rámci 13. konferencie AHR ČR na slávnostnom galavečere v piatok 23. novembra v reprezentatívnych priestoroch Divadla Antonína Dvořáka v Ostrave. Cenu z rúk prezidenta AHR ČR Ing. Václava Stárka a predsedu vzdelávacej sekcie AHR ČR Ing. Pavla Hlinky prevzal jednateľ VŠH.

Magisterské a bakalárske vzdelanie

Vysoká škola hotelová v Prahe (VŠH) poskytuje bakalárske a magisterské vysokoškolské vzdelanie v oblasti služieb zameraných najmä na hotelierstvo, cestovný ruch a marketingové komunikácie. Vyplň prihlášku a vychutnávaj život na VŠH. Škola nie je len o učení, ale aj zábave - tak sa k nám pridaj - u nás zažiješ oboje.

Bakalárske programy na VŠH

Trojročný bakalársky študijný program.
Prezenčná alebo kombinovaná forma.

Magisterské štúdium

Dvojročný magisterský študijný program.
Prezenčná alebo kombinovaná forma.

Studium pro absolventy VOŠ

Bakalárske vzdelanie v skrátenej forme štúdia.
Ponúkame štúdium vo všetkých špecializáciách.

Bakalárske štúdium

Získaný akademický titul: bakalár (v skratke Bc.)
Dĺžka bakalárskeho štúdia je štandardne 3 roky (maximálne 5 rokov). Forma štúdia je denná alebo kombinovaná (externá). Štúdium je ukončené štátnou bakalárskou skúškou a obhajobou bakalárskej práce.

Bakalárske programy na VŠH

PODAŤ PRIHLÁŠKU II. KOLO ON-LINE»

Absolventi všetkých bakalárskych programov môžu pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu na VŠH. Špecializácia Hotelierstva v magisterskom stupni je jediný spôsob, ako v Českej republike získať magisterské vzdelanie v oblasti hotelierstva a gastronómie! … čítať ďalej »

Magisterské štúdium

Získaný akademický titul: inžinier (v skratke Ing.)
Dĺžka magisterského štúdia je štandardne 2 roky (maximálne 4 roky). Forma štúdia je denná alebo kombinovaná (externá). Štúdium je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Štúdium je vhodné pre absolventov všetkých bakalárskych programov Ekonomika a manažment… čítať ďalej »

Magisterské programy na VŠH

Prijímacie konanie zahŕňa tieto kroky

  • overenie spôsobilosti na štúdium – splnenie podmienok … čítať ďalej »
  • výber cudzieho jazyka – angličtina je povinná, ako druhý jazyk si môžete vybrať nemčinu, španielčinu, ruštinu, francúzštinu (podmienkou otvorenia kurzu je15 záujemcov)
  • zistenie stupňa znalosti cudzích jazykov pomocou rozdeľovacieho testu na zaradenie podľa príslušnej úrovne znalosti jazyka

Podmienky pre zahraničných uchádzačov ... číst dále »

Našu školu odporúčajú

Absolvent VŠH Lukáš Kunst - rozhovor

Absolventka VŠH Lada Petránková - rozhovor

Absolvent VŠH Michal Filip - rozhovor

Absolvetka VŠH Maria Horníková - rozhovor

Dni otvorených dverí

Príďte nás navštíviť a uvidíte školu naživo, nielen z fotografií.

Zaisťovali sme servis aj pre Senát Parlamentu Českej republiky

Vysoká škola hotelová je hlavne o vzdelávaní. Prepojenie teoretických a praktických znalostí si študenti môžu vyskúšať pri poskytovaní cateringových služieb, ktoré naša škola ponúka. Máme za sebou už mnoho akcií. Zaisťovali sme servis aj pre Senát Parlamentu Českej republiky. Pre študentov VŠH to bola veľká skúsenosť a pre nás výzva poskytnúť to najlepšie.

Školné

Výška školného závisí od programu, stupňa a formy štúdia. Splatnosť školného je v dvoch splátkach na začiatku semestra (prvá splátka pri podpise zmluvy o štúdiu, druhá na začiatku druhého semestra) bankovým prevodom na účet VŠH. Vysoká škola hotelová pripravila v spolupráci s Komerční bankou, UniCredit Bank ČR možnosť financovania štúdia na našej škole … čítať ďalej »

Možnosti ubytovania

Všetci študenti s trvalým bydliskom mimo hlavného mesta Prahy môžu požiadať o štipendium na ubytovanie, ktoré v súčasnosti predstavuje mesačne približne 550 Kč (s výnimkou hlavných prázdnin) … čítať ďalej »

Study in English

Bakalársky program Hotelierstvo je možné študovať aj v anglickom jazyku. Anglická forma je určená pre študentov, ktorí chcú dosiahnuť vyššie vzdelanie v anglickom jazyku. Tento program je úplne akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a uznaný v celej EÚ a iných krajinách sveta.

Prihlášky

Podmienkou začatia prijímacieho konania je podanie úplne vyplnenej prihlášky na štúdium.

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM pre akademický rok 2021/2022
sa podávajú do konca II. kola 30. 07. 2021 prostredníctvom internetových stránok školy.

PODAŤ PRIHLÁŠKU II. KOLO ON-LINE »

Pridaj sa k nám,,
pripoj sa k sociálnej sieti VŠH a začni svoju kariéru už dnes