Vitajte na Vysokej škole hotelovej, inštitút v Bratislave

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM pre akademický rok 2021/22 je možné podať do 30. 9. 2021 prostredníctvom internetových stránok školy.

PODAŤ PRIHLÁŠKU III. KOLO ON-LINE»

Získali sme ocenenie Škola roka – chceš o nás vedieť viac? Scrolluj dole

Ocenenie Škola roku

Vysoká škola hotelová v Prahe (VŠH) získala prestížny titul Škola roku 2018 od Asociácie hotelov a reštaurácií Českej republiky (AHR ČR). Odborná porota ocenila hlavne:

 • Osobný prístup vyučujúcich ku každému študentovi
 • Komplexnosť výučby a prípravu na reálnu prax
 • Veľké zastúpenie partnerov školy
 • Viac ako 20 ročnú tradíciu VŠH

Bakalárske štúdium

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) otvára novú pobočku v Bratislave, na ktorej od septembra 2021 budú môcť študovať prví študenti v kombinovanej forme štúdia. VŠH tak bude ako jediná súkromná vysoká škola na Slovensku ponúkať štúdium hotelierstva, ktoré kombinuje aj prvky cestovného ruchu a marketingu.

Viac informácií o bakalárskom programe nájdete tu:

Bakalárske štúdium v Bratislave

Veľkou výhodou kombinovaného štúdia na VŠH je, že vďaka českým akreditáciám sa štúdium nepredlžuje o rok ako na iných vysokých školách. Takže namiesto 4 rokov budete študovať iba 3 roky v kombinovanej forme štúdia.

Ďalšie výhody štúdia na VŠH v Bratislave:

 • Exkluzívne študijné priestory v centre Bratislavy
 • Široký výber stáží v odbore počas štúdia
 • Odborníci z praxe a minimum bifľovania
 • Kratšie kombinované štúdium

PODAŤ PRIHLÁŠKU III. KOLO ON-LINE»

Absolventi bakalárskeho programu môžu automaticky pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu na VŠH v Prahe. Pri kombinovanej forme štúdia prednášky nie sú povinné. Špecializácia Hotelierstvo je jediný spôsob, ako na Slovensku a v Českej republike získať magisterské vzdelanie v oblasti hotelierstva a gastronómie! 

Prijímacie konanie zahŕňa tieto kroky:

 • V prvom kroku je potrebné podať prihlášku »
 • Následne si vyberiete si cudzie jazyky, ktoré budete chcieť študovať a napíšete si rozraďovací test, aby sme Vás vedeli zaradiť do najvhodnejšej skupiny.
 • Dostanete rozhodnutie o prijatí, termín zápisu a informácie k úhrade školného.
 • Následne budete musieť predložiť potvrdenie o úspešnom ukončení stredoškolského štúdia (maturita).

Všetky informácie o prijímacom konaní nájdete tu.

Čo hovoria o našej škole študenti a absolventi?

Absolvent VŠH Lukáš Kunst - rozhovor

Absolvent VŠH Lukáš Kunst - rozhovor

Rozhovory s našimi studenty

Absolvent VŠH Michal Filip - rozhovor

Dni otvorených dverí

Tento rok všetky DOD vysielame online na našom YouTube.

 • 27. august 2020
 • 10. septembra 2020
 • 17. septembra 2020
 • 15. október 2020
 • 12. november 2020
 • 9. december 2020
 • 14. január 2021
 • 11. február 2021
 • 23. február 2021
 • 11. marec 2021
 • 24. marec 2021
 • 8. apríl 2021
 • 20. apríl 2021
 • 13. máj 2021

Zaisťovali sme servis aj pre Senát Parlamentu ČR – môže ostať sekcia bez zmeny.

Vysoká škola hotelová je hlavne o vzdelávaní. Prepojenie teoretických a praktických znalostí si študenti môžu vyskúšať pri poskytovaní cateringových služieb, ktoré naša škola ponúka. Máme za sebou už mnoho akcií. Zaisťovali sme servis aj pre Senát Parlamentu Českej republiky. Pre študentov VŠH to bola veľká skúsenosť a pre nás výzva poskytnúť to najlepšie.

Školné

Výška školného pre kombinované štúdium je 899 € / semester. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov. Školné je možné uhradiť jednorázovo na začiatku príslušného akademického roka alebo vo dvoch splátkach, a to na začiatku každého semestra.

Kombinované štúdium

V Bratislave je možnosť zatiaľ študovať iba v kombinovanej forme štúdia. To znamená, že štúdium prebieha približne 3-4 krát za semester blokovou výučbou. Vďaka tomu budú mať študenti priestor venovať sa iným aktivitám ako práca, podnikanie, rodina a podobne.

Exkluzívne priestory

Štúdium na VŠH prebieha v moderných priestoroch druhej najvyššej budovy v Bratislave – Tower 115, ktorá sa nachádza hneď vedľa OC Eurovea. Vďaka tomu je dostupnosť hromadnou, ale aj osobnou dopravou veľmi dobrá. Navyše zo všetkých učební je nádherný výhľad na panorámu Bratislavy a všetky miestnosti sú klimatizované pre čo najvyšší komfort pri štúdiu.

Prihlášky

Podmienkou začatia prijímacieho konania je podanie úplne vyplnenej prihlášky na štúdium.

Prihlášku je možné podať do 30.9.2021.

PODAŤ PRIHLÁŠKU III. KOLO ON-LINE »

Pridaj sa k nám,
pripoj sa k sociálnej sieti VŠH a začni svoju kariéru už dnes