Vitajte vo svete VŠH!

Študujte na Vysokej škole hotelovej a môžeš písať práce a odpovedať po slovensky!

Jedinečné vysokoškolské odbory v Prahe so širokým uplatnením na území Českej a Slovenskej republiky v oblasti hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu.

Vysoká škola hotelová v Prahe 8 sa predstavuje – ochutnajte nás!

  Sdělení Predlžujeme 3. kolo prijímania prihlášok je do 30. 09. 2018

Vysoká škola hotelová v Prahe (VŠH) poskytuje bakalárske a magisterské magisterské vysokoškolské vzdelanie v oblasti služieb zameraných na hotelierstvo, cestovný ruch a marketingovú komunikáciu. Vyplň prihlášku a vychutnávaj si život na VŠH. Škola nie je len o učení, ale aj o zábave – tak sa pridaj k nám – u nás to zažiješ.

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM pre akademický rok 2018/2019 sa podávajú od 31.7.2018 online prostredníctvom internetových stránok školy.

Zostáva:  

PODAŤ PRIHLÁŠKU

 

Bakalárske štúdium

Získaný akademický titul: bakalár (v skratke Bc.)
Dĺžka bakalárskeho štúdia je štandardne 3 roky (maximálne 5 rokov). Forma štúdia je denná alebo kombinovaná (externá). Štúdium je ukončené štátnou bakalárskou skúškou a obhajobou bakalárskej práce.

 

Bakalárske odbory na VŠH

Absolventi všetkých bakalárskych odborov môžu pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu na VŠH. Odbor Manažment hotelierstva a kúpeľníctva v magisterskom stupni je jediný spôsob, ako v Českej republike získať magisterské vzdelanie v oblasti hotelierstva a gastronómie! … čítať ďalej »

Magisterské štúdium

Získaný akademický titul: inžinier (v skratke Ing.)
Dĺžka magisterského štúdia je štandardne 2 roky (maximálne 4 roky). Forma štúdia je denná alebo kombinovaná (externá). Štúdium je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Štúdium je vhodné pre absolventov všetkých bakalárskych odborov Ekonomika a manažment… čítať ďalej »

 

Dni otvorených dverí

Príďte nás navštíviť a uvidíte školu naživo, nielen z fotografií.

  • 07. december 2017
  • 11. december 2017
  • 11. január 2018
  • 08. február 2018
  • 22. február 2018
  • 14. marec 2018
  • 27. marec 2018

Zaisťovali sme servis aj pre Senát Parlamentu Českej republiky

Vysoká škola hotelová je hlavne o vzdelávaní. Prepojenie teoretických a praktických znalostí si študenti môžu vyskúšať pri poskytovaní cateringových služieb, ktoré naša škola ponúka. Máme za sebou už mnoho akcií. Zaisťovali sme servis aj pre Senát Parlamentu Českej republiky. Pre študentov VŠH to bola veľká skúsenosť a pre nás výzva poskytnúť to najlepšie.

 

Našu školu odporúčajú

Ing. Miroslav Smrž, sales & marketing manažer hotelu Imperial**** – Karlovy Vary

Ing. Pavel Hlinka, zástupce vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací České republiky

 

Ing. Richard Lhoták

Ing. Jaromír Pažout, Operation Manager společnosti Bookassist Česká republika

 

 

BARBORA, Komárno: „Na našej škole som zistila, že česká kuchyňa sa podobá maďarskej, skoro mojej rodnej. Môžem povedať, že Praha má fantastickú gastronómiu.“

NIKOLA, Nitra: „Túto školu som si vybrala z dôvodu, že sídli v Prahe, kde je štúdium viac praktické. Človek sa naučí samostatnosti a sú tu super párty a veľa pracovných možností.“

Dominika, Trenčín: „Viem, že školné je vysoké, ale Praha poskytuje veľké možnosti na prácu a preto som tomu dala šancu. Teraz študujem, pracujem a ešte stíham aj zábavu.“

 

Prijímacie konanie zahŕňa tieto kroky

  • overenie spôsobilosti na štúdium – splnenie podmienok … čítať ďalej »
  • výber cudzieho jazyka – angličtina je povinná, ako druhý jazyk si môžete vybrať nemčinu, španielčinu, ruštinu, francúzštinu (podmienkou otvorenia kurzu je15 záujemcov)
  • zistenie stupňa znalosti cudzích jazykov pomocou rozdeľovacieho testu na zaradenie podľa príslušnej úrovne znalosti jazyka
 

Školné

Výška školného závisí od odboru, stupňa a formy štúdia. Splatnosť školného je v dvoch splátkach na začiatku semestra (prvá splátka pri podpise zmluvy o štúdiu, druhá na začiatku druhého semestra) bankovým prevodom na účet VŠH. Vysoká škola hotelová pripravila v spolupráci s Komerční bankou, UniCredit Bank ČR možnosť financovania štúdia na našej škole … čítať ďalej » 


Možnosti ubytovania

Všetci študenti s trvalým bydliskom mimo hlavného mesta Prahy môžu požiadať o štipendium na ubytovanie, ktoré v súčasnosti predstavuje mesačne približne 550 Kč (s výnimkou hlavných prázdnin) … čítať ďalej »

 

Study in English

Bakalársky odbor Hotelierstvo je možné študovať aj v anglickom jazyku. Anglická forma je určená pre študentov, ktorí chcú dosiahnuť vyššie vzdelanie v anglickom jazyku. Tento program je úplne akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a uznaný v celej EÚ a iných krajinách sveta.


 


Prihlášky

Podmienkou začatia prijímacieho konania je podanie úplne vyplnenej prihlášky na štúdium.

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM pre akademický rok 2018/2019 sa podávajú od 1.12.2017 online prostredníctvom internetových stránok školy.

PODAŤ PRIHLÁŠKU