Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví

Specializace je určena hlavně pro kreativní lidi, kteří se chtějí naučit budovat love brand, připravovat reklamní kampaně nebo využívat veškerý potenciál sociálních sítí. Kromě toho se výuka zaměřuje také na základy psychologie, psychologie osobnosti a na zlepšení komunikačních dovedností, díky čemuž se studenti naučí využívat psychologii přesvědčování ve svůj prospěch při jednání se zákazníky.

Předměty jako reklama a PR, sociální marketing, činnost marketingové agentury, Business Intelligence pro PR, ve spolupráci s požadovanou praxí už při studiu se postarají o to že, o absolventy této specializace je eminentní zájem na trhu práce.

Poslechněte si co o specializaci Marketing ve službách říká Ing. Štěpán Chalupa, tajemník katedry marketingu.

Profil absolventa

Absolventi této specializace si najdou široké uplatnění na trhu práce v oblasti marketingu, managementu a reklamního businessu. Hned po dostudování jsou připraveni obsadit pozice jako marketingový manažer, manažer obchodu, key account manager, manažer digitálního marketingu, manažer značky, pracovník v oblasti PR, tiskový mluvčí. O absolventy je také zájem ve vydavatelstvích novin a časopisů nebo v televizi.

Profilové předměty:

1. semestr
Makroekonomie pro magisterské studium
Metodologie marketingového výzkumu
Marketingové strategie
Aplikovaná statistika
Kvantitativní metody
Anglický jazyk
Cizí jazyk

2. semestr
Mikroekonomie pro magisterské studium
Finanční řízení podniku
E-business v sektoru HORECA
Franchising management
Publicistické žánry v marketingové praxi
Strategické řízení
Anglický jazyk
Cizí jazyk

3. semestr
Manažerské účetnictví
Sociální marketing
Mezinárodní marketing a obchodní operace
Metody výzkumu
Projektové řízení
Volitelný předmět
Seminář k DP
Praxe

4. semestr
Controlling
Veřejné finance
Marketingové analýzy
Strategický marketing
Psychologie a sociologie trhu
Předstátnicový seminář

Volitelné předměty
Systémy řízení kvality
Provoz marketingové agentury
Marketing v managementu destinací

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat, přijďte se podívat na Den otevřených dveří nebo si v případě zájmu podejte přihlášku ke studiu.