Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví

Studijní plány magisterského studijního programu, specializace Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví:

  Předmět Způsob ukončení
1. semestr Makroekonomie pro magisterské studium zápočet zkouška
  Metodologie marketingového výzkumu zápočet zkouška
  Marketingové strategie zápočet zkouška
  Strategické řízení zápočet zkouška
  Kvantitativní metody zápočet zkouška
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
2. semestr Mikroekonomie pro magisterské studium zápočet zkouška
  Finanční řízení podniku zápočet zkouška
  E-business v sektoru HORECA zápočet  
  Franchising management   zkouška
  Publicistické žánry v marketingové praxi zápočet zkouška
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
3. semestr Manažerské účetnictví zápočet zkouška
  Controlling zápočet  
  Sociální marketing   zkouška
  Mezinárodní obchodní operace zápočet zkouška
  Mediální analýzy zápočet zkouška
  Volitelný předmět 2x zápočet  
  Diplomový seminář zápočet  
  Praxe zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
4. semestr Finanční řízení podniku zápočet zkouška
  Publicistické žánry v marketingové praxi zápočet zkouška
  Franchising management   zkouška
  Corporate identity a Branding   zkouška
  Personální a interkulturální management zápočet zkouška
  Volitelný předmět zápočet  
  Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška    

 

Volitelné předměty:

Provoz marketingové agentury
Franchising
Metodologie výzkumu v marketingu