Management destinace cestovního ruchu

Studijní plány magisterského studijního programu, specializace Management destinace cestovního ruchu:

  Předmět Způsob ukončení
1. semestr Prostorové plánování zápočet zkouška
  Management cestovního ruchu zápočet zkouška
  Makroekonomie pro magisterské studium zápočet zkouška
  Strategické řízení zápočet zkouška
  Kvantitativní metody zápočet zkouška
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
2. semestr Organizace destinačního managementu zápočet zkouška
  Mikroekonomie pro magisterské studium zápočet zkouška
  Finanční řízení podniku zápočet zkouška
  Marketingové řízení obcí a regionů zápočet zkouška
  Aplikovaná statistika zápočet zkouška
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
3. semestr Projektový management v cestovním ruchu zápočet zkouška
  Makroekonomie pro magisterské studium zápočet zkouška
  Controlling zápočet  
  Mezinárodní obchodní operace zápočet zkouška
  Aplikovaná statistika zápočet zkouška
  Volitelný předmět zápočet  
  Diplomový seminář zápočet  
  Praxe zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
4. semestr Udržitelný rozvoj CR v regionech zápočet zkouška
  Tvorba strategií a regionálních plánů v cestovním ruchu zápočet zkouška
  Veřejné finance a územní samosprávy zápočet zkouška
  Personální a interkulturální management zápočet zkouška
  Volitelný předmět 2x zápočet  
  Obhajoba státní závěrečné práce a státní závěrečná zkouška    

 

Volitelné předměty:

Systémy řízení kvality 
Management služeb
Případové studie v cestovním ruchu