Management destinace cestovního ruchu

Tato specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat přehled o tom jak funguje cestovní ruch na regionální a mezinárodní úrovni, kteří se chtějí dozvědět jak využít nástup e-Tourismu ve svůj prospěch, případně jak začít podnikat v dané oblasti. Předměty v rámci Cestovního ruchu přednášejí odborníci praxe, jako například Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA, generální ředitelka Aquapalace Praha. Díky tomu studenti získávají od přednášejících vedle teoretických znalostí i užitečné tipy přímo z praxe. Navíc studenti mají zajištěný dostatečný počet stáží už během studia nakolik mezi partnery školy se řadí instituce jako Czech Tourism nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

I když cestovní ruch patří k nejvíce zasaženým oblastem během pandemie Covid-19, vícero mezinárodních studií predikuje rychlé zotavení cestovního průmyslu v horizontu jednoho až dvou let. Z tohoto důvodu bude velká poptávka po lidech z oboru, což otevírá velké množství příležitostí pro budoucí absolventy specializace Cestovní ruch.

Poslechněte si, co o specializaci cestovního ruchu říká Ing. Petr Studnička, PhD., vedoucí katedry hotelnictví společně s Ing. Lucií Plzákovou, Ph.D., odbornou asistentkou katedry cestovního ruchu.

Profil absolventa

Tato specializace připravuje studenty pro klíčové provozní pozice v organizacích destinačního managementuv cestovních kancelářích a dalších soukromých a veřejných organizacích poskytujících služby cestovního ruchu. Absolventi se také uplatní jako konzultanti nebo podnikatelé a díky nabytým komunikačním dovednostem během studia, budou dobře zvládat řízení pracovních týmů na úrovni lokálních, regionálních i celostátních orgánů.

Profilové předměty:

1. semestr
Prostorové plánování
Management cestovního ruchu
Makroekonomie pro magisterské studium
Aplikovaná statistika
Kvantitativní metody
Anglický jazyk
Cizí jazyk

2. semestr
Organizace destinačního managementu
Mikroekonomie pro magisterské studium
Finanční řízení podniku
Marketingové řízení obcí a regionů
Strategické řízení
Anglický jazyk
Cizí jazyk

3. semestr
Tvorba strategií a regionálních plánů
Manažerské účetnictví
Mezinárodní marketing a obchodní strategie
Metody výzkkumu
Projektové řízení
Volitelný předmět
Seminář k DP
Praxe

4. semestr
Udržitelný rozvoj CR v regionech
Regionální geografie
Controlling
Veřejné finance
Psychologie a sociologie trhu
Volitelný předmět
Předstátnicový seminář

Volitelné předměty:
Systémy řízení kvality
Management služeb
Případové studie v cestovním ruchu

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat,  přijďte se podívat na Den otevřených dveří nebo si v případě zájmu podejte přihlášku ke studiu.