Management hotelnictví a lázeňství

Studijní plány magisterského studijního programu, specializace Management hotelnictví a lázeňství:

  Předmět Způsob ukončení
1. semestr Management cestovního ruchu zápočet zkouška
  Hotelové inženýrství zápočet zkouška
  Makroekonomie pro magisterské studium zápočet zkouška
  Strategické řízení zápočet zkouška
  Kvantitativní metody zápočet zkouška
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
2. semestr Řízení lázeňství zápočet zkouška
  Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství zápočet  
 

Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii

  zkouška
  Mikroekonomie pro magisterské studium zápočet zkouška
  Finanční řízení podniku zápočet zkouška
  Aplikovaná statistika zápočet  zkouška
  Anglický jazyk zápočet  
  Cizí jazyk zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
3. semestr Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství zápočet zkouška
  Manažerské účetnictví zápočet  zkouška
  Hotelové informační systémy  zápočet zkouška
  Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství zápočet zkouška
  Projektové řízení v hotelnictví a lázeňství zápočet  zkouška
  Volitelný předmět 2x zápočet  
  Diplomový seminář  zápočet  
  Praxe zápočet  

 

  Předmět Způsob ukončení
4. semestr Teorie výživy   zkouška
  Gastronomické koncepty   zkouška
  Finanční řízení podniku zápočet zkouška
  Personální a interkulturální management zápočet zkouška
  Strategické řízení v hotelnictví a lázeňství zápočet zkouška
  Právo v hotelnictví   zkouška
  Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška    

 

Volitelné předměty:

Revenue management v hotelnictví a gastronomii
Procesní modelování v hotelnictví
Management finančního sektoru a finančního trhu
E-business v hotelnictví
Aktuální trendy v hotelnictví
MICE
Management a prosperita v globálním kontextu
Enogastronomie
Ekonomická diplomacie a státní podpora zahraničních aktivit českých firem