Hotelnictví

VŠH jako jediná vysoká škola v České republice a na Slovensku nabízí studium hotelnictví. Na výuku této specializace se zaměřujeme již 20 let, a proto není překvapivé, že VŠH disponuje velmi kvalitním zázemím. Například si mohou studenti vyzkoušet práci a vedení personálu ve školní restauraci nebo ve školním baru. Studenti si také mohou vyzkoušet jednání s dodavateli surovin a nápojů.

Podle garanta programu a místostarosty města Čelákovice, Ing. Petra Studničky, PhD., je praktická výuka ta nejlepší cesta jak připravit studenta na budoucí úspěšnou kariéru. Z tohoto důvodu má VŠH několik desítek partnerů (např. CPI hotels, Aquapalace Praha), kde studenti mohou vykonávat praxi již při studiu a vyzkoušet si tak práci v managementu těchto společností. Kvalitní teoretickou přípravu zajistí studentům VŠH vyučující, z nichž mnoho působilo ve vedoucích funkcích mezinárodních hotelů, restaurací nebo sami podnikali v oblasti hotelnictví a gastronomie.

Poslechněte si co o specializaci Hotelnictví říká Ing. Jiří Zelený, odborný asistent katedry hotelnictví a Sommelier.

Profil absolventa

Absolventi specializace Hotelnictví jsou připraveni zastávat manažerské a klíčové provozní pozice v celém spektru služeb v hotelnictví a gastronomii, tj. zejména v řízení středních a velkých podniků a v ubytovacích, stravovacích, technických a ostatních hotelových provozech. Jsou také připraveni působit v lázeňských a wellnessových zařízeních a dalších podnicích cestovního ruchu.

Absolventi zároveň jsou vyhledávanými odborníky pro poradenství v oblasti hotelových služeb, při výrobě pokrmů a nápojů, při uplatňování společenské etikety v manažerské praxi nebo při zajišťování společenských akcí (event management a catering). Kromě toho mají všichni absolventi dostatečné znalosti na nastartování vlastního podnikání. 

 Profilové předměty:

1. semestr
Základy cestovního ruchu
Mikroekonomie
Gastronomie - servis
Informační a komunikační technologie
Management
Anglický jazyk
Cizí jazyk

2. semestr
Makroekonomie
Gastronomie a výživa - kulinářství
Základy hotelnictví a gastronomie
Statistika
Anglický jazyk
Cizí jazyk
Praxe

3. semestr
Účetnictví
Řízení gastronomického provozu
Marketing
Právo
Volitelné předměty
Anglický jazyk
Cizí jazyk

4. semestr
Regionální ekonomika a hotelnictví
Podniková informatika
Daně a účetní výkaznictví
Volitelné předměty
Anglický jazyk
Cizí jazyk
Praxe

5. semestr
Podniková ekonomika
Nápojová gastronomie
Hotelový marketing a event management
Hotelové rezervační a restaurační systémy
Ubytovací úsek
Moderní personalistika
Anglický jazyk
Seminář k BP

6. semestr
Banky a finanční operace
Podnikání v hotelnictví a gastronomii
Mezinárodní obchod
Zpracování a vyhodnocení dat
Komunikace v managementu služeb
Psychologie
Předstátnicový seminář

Volitelné předměty:
Pivovarnictví a pivní sommelierství
WIne-Sommelier
Dietní stravování
Správná výživa a zdravý životní styl
Speciální gastronomie - výroba
Speciální gastronomie - služby
Technologie výroby míšených  nápojů
Catering
Dějiny hospodářství
Hospodářský vývoj ČR
Ekonomická integrace
Hospodaření podniku
Sociologie
Ovlivňování chování spotřeitele
Redakční práce
Úvod do marketingové komunikace
Management lázeňských a wellnessových služeb
Geografie cestovního ruchu ČR
Případové studie v cestovním ruchu
Evropská unie a Česká republika
Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře
Gastroturismus
Základy destinačního managementu
Služby cestovního ruchu

 

 

 

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat, přijďte se podívat na Den otevřených dveří nebo si v případě zájmu podejte přihlášku ke studiu.