Cestovní ruch

Tato specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat přehled o tom jak funguje cestovní ruch na regionální a mezinárodní úrovni, kteří se chtějí dozvědět jak využít nástup e-Tourismu ve svůj prospěch, případně jak začít podnikat v dané oblasti. Předměty v rámci Cestovního ruchu přednášejí odborníci praxe, jako například Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA, generální ředitelka Aquapalace Praha. Díky tomu studenti získávají od přednášejících vedle teoretických znalostí i užitečné tipy přímo z praxe. Navíc studenti mají zajištěný dostatečný počet stáží už během studia nakolik mezi partnery školy se řadí instituce jako Czech Tourism nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

I když cestovní ruch patří k nejvíce zasaženým oblastem během pandemie Covid-19, vícero mezinárodních studií predikuje rychlé zotavení cestovního průmyslu v horizontu jednoho až dvou let. Z tohoto důvodu bude velká poptávka po lidech z oboru, což otevírá velké množství příležitostí pro budoucí absolventy specializace Cestovní ruch.

Poslechněte si, co o specializaci cestovního ruchu říká Ing. Petr Studnička, PhD., vedoucí katedry hotelnictví společně s Ing. Lucií Plzákovou, Ph.D., odbornou asistentkou katedry cestovního ruchu.

 

Profil absolventa

Tato specializace připravuje studenty pro klíčové provozní pozice v organizacích destinačního managementu, v cestovních kancelářích a dalších soukromých a veřejných organizacích poskytujících služby cestovního ruchu. Absolventi se také uplatní jako konzultanti nebo podnikatelé a díky nabytým komunikačním dovednostem během studia, budou dobře zvládat řízení pracovních týmů na úrovni lokálních, regionálních i celostátních orgánů.

Profilové předměty:

1. semestr
Základy cestovnáho ruchu
Regionální a municipální ekonomika
Infomační a komunikační technologie
Management
Právo
Anglický jazyk
Cizí jazyk

2. semestr
Základy veřejné správy
Mikroekonomie
Účetnictví
Marketing
Anglický jazyk
Cizí jazyk
Praxe

3. semestr
Základy destinačního managementu
Geografie cestovního ruchu
Statistika
Makroekonomie
Volitelné předměty
Anglický jazyk
Cizí jazyk

4. semestr
Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře
Podniková ekonomika
Moderní personalistika
Volitelné předměty
Anglický jazyk
Cizí jazyk
Praxe

5. semestr
Dopravní služby v cestovním ruchu
Mezinárodní obchod
Podniková informatika
Daně a účetní výkaznictví
Komunikace v managementu služeb
Anglický jazyk
Seminář k BP

6. semestr
Průvodcovské služby a animace
Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu
Kulturní dědictví a cestovní ruch
Banky a finanční operace
Sociologie
Zpracování a vyhodnocení dat
Psychologie
Předstátnicový seminář

Volitelné předměty: 
Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR
Management lázeňských a wellnessových služeb
Interkulturní management v CR
Služby cestovního ruchu
Evropská unie a Česká republika
Geografie cestovního ruchu ČR
Případové studie v cestovním ruchu
Komunální a regionální politika v ČR 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat,  přijďte se podívat na Den otevřených dveří nebo si v případě zájmu podejte přihlášku ke studiu.