Marketing ve službách

Specializace je určena hlavně pro kreativní lidi, kteří se chtějí naučit budovat love brand, připravovat reklamní kampaně nebo využívat veškerý potenciál sociálních sítí. Kromě toho se výuka zaměřuje také na základy psychologie, psychologie osobnosti a na zlepšení komunikačních dovedností, díky čemuž se studenti naučí využívat psychologii přesvědčování ve svůj prospěch při jednání se zákazníky.

Předměty jako reklama a PR, sociální marketing, činnost marketingové agentury, Business Intelligence pro PR, ve spolupráci s požadovanou praxí už při studiu se postarají o to že, o absolventy této specializace je eminentní zájem na trhu práce.

Poslechněte si co o specializaci Marketing ve službách říká Ing. Štěpán Chalupa, tajemník katedry marketingu.

Profil absolventa

Absolventi této specializace si najdou široké uplatnění na trhu práce v oblasti marketingu, managementu a reklamního businessu. Hned po dostudování jsou připraveni obsadit pozice jako marketingový manažer, manažer obchodu, key account manager, manažer digitálního marketingu, manažer značky, pracovník v oblasti PR, tiskový mluvčí. O absolventy je také zájem ve vydavatelstvích novin a časopisů nebo v televizi.

Profilové předměty:

1. semestr
Informační a komunikační technologie
Základy reklamy a PR
Komunikace v marketingu
Management
Právo
Anglický jazyk
Cizí jazyk

2. semestr
Mikroekonomie
Účetnictví
Marketing
Úvod do sociologie
Anglický jazyk
Cizí jazyk
Praxe

3. semestr
Makroekonomie
Základy franchisingu
Business Intelligence pro marketing
Statistika
Volitelné předměty
Anglický jazyk
Cizí jazyk

4. semestr
Podniková ekonomika
Moderní personalistika
Psychologie
Volitelné předměty
Anglický jazyk
Cizí jazyk
Praxe

5. semestr
Daně a účetní výkaznictví
Mezinárodní obchod
Podniková informatika
Grafika v marketingu
Komunikace v managementu služeb
Anglický jazyk
Seminář k BP

6. semestr
Banky a finanční operace
Metodologie výzkumu
Zpracování a vyhodnocení dat
Bezpečnost a ochrana dat
Autorské a licecnční právo
Text reklamy a PR
Psychologie řízení
Předstátnicový seminář

Volitelné předměty: 
Činnost marketingové agentury
Vybrané marketingové aktivity
Sociologie a marketing
Redakční práce

 

  


Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat, přijďte se podívat na Den otevřených dveří nebo si v případě zájmu podejte přihlášku ke studiu.