RECENZOVANÝ ČASOPIS VŠH

Czech Hospitality and Tourism Papers

Časopis pro vědu a informace Czech Hospitality and Tourism Papers (dále jen časopis) uveřejňuje zejména vědecké nebo přehledové statě autorů v anglickém, českém a slovenském jazyce zaměřené na rozvíjení teorie a praxe v oborech hotelnictví, gastronomie, cestovní ruch a lázeňství.

Slouží především k prezentaci původních výsledků výzkumu autora nebo autorského týmu ve výše uvedených oborech. V sekci „Konzultace a diskuze“ jsou zveřejňovány přehledové statě a rovněž statě odborné z pedagogické a odborné činnosti akademických pracovníků a zprávy o výstupech z výzkumných projektů.

ISSN pro tištěnou verzi bylo časopisu přiděleno 31. 3. 2005 (datum vzniku časopisu). Od roku 2010 je časopis v databázi EBSCO společnosti EBSCO Publishing se sídlem v Ipswich, Massachusetts, USA. Od 25. června 2015 je časopis součástí prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
 
Od 1. 1. 2019 je časopis vydáván pouze v elektronické podobě (Online). 

Postup recenzního řízení

Příspěvky jsou nejdříve redaktorem časopisu zkontrolovány, zda splňují formální náležitosti (viz Šablona pro autory, Pokyny k šabloně). Redaktor má právo příspěvky, které neodpovídají zaměření časopisu nebo které nesplňují požadované formální náležitosti, vrátit autorovi nebo autorskému týmu. Na základě pozitivního hodnocení redaktora postupuje příspěvek k projednání redakční radou časopisu.

Redakční rada časopisu rozhoduje, které příspěvky postoupí do recenzního řízení. Tyto příspěvky jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty (recenzent není zaměstnancem stejného pracoviště jako autor nebo jeden ze spoluautorů). Recenzní řízení je anonymní. V případě potřeby může být příspěvek před předáním do recenzního řízení vrácen autorovi či autorům k doplnění nebo přepracování. Příspěvky se dvěma kladnými posudky budou přijaty k publikování. O výsledku recenzního řízení uvědomí redakce autora prostřednictvím e-mailu. 

Tiráž

Czech Hospitality and Tourism Papers
Vydavatel: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Svídnická 506, 181 00 Praha 8
Předseda redakční rady: Ing. Martin Petříček, Ph.D. (petricek@vsh.cz)
Technický editor: Ing. Radka Balakovská
Vychází 2x ročně
ISSN: 2571-0389 (Online)
Registrace: MK ČR: E 15814

Příspěvky schvaluje redakční rada časopisu. Za obsah a jazykovou správnost odpovídá autor. Šíření obsahu periodika je dovoleno pouze se souhlasem redakční rady.

Články jsou přijímány v anglickém jazyce.
Články v elektronické podobě zasílejte na: chtp@vsh.cz

Šablona pro autory (docx)
Pokyny k šabloně (pdf)


Redakční rada časopisu

Jméno a příjmení Pracoviště
Martin Petříček
předseda redakční rady, Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika
Edna Rozo Bellon Universidad Externado de Colombia, Kolumbie
Martina Beránek Škoda AUTO Vysoká škola, Česká republika
Dagmar Jakubíková Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika
Aleš Komár Univerzita obrany, Česká republika
Joanna Kosmaczewska University of Economy, Bydgoszcz, Polsko
Andrej Malachovský Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovenská republika
David Martin Ted Rogers School of Hospitality and Tourism Management, Kanada
Marek Merhaut Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika
Karel Nejdl Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu, Česká republika
Zuzana Palenčíková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovenská republika
Jana Piteková Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovenská republika
Lucie Plzáková International Association of Scientific Experts in Tourism
Čestmír Sajda Aspira Invest, Česká republika
Petr Studnička Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika
Petr Šalda generální ředitel, Grandhotel Zvon České Budějovice, Česká republika
Craig Thompson Stenden University, Holandsko
Heli Tooman University of Tartu, Estonsko
Zuzana Tučková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Medet Yolal Anadolu University, Turecko
Lucie Sára Závodná Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Obsah vydaných čísel (pdf)

Abstrakty a klíčová slova zveřejněných článků a obsah čísla (pdf)

číslo 11/2010
číslo 12/2010
číslo 13/2011
číslo 14/2011
číslo 15/2012
číslo 16/2012
číslo 17/2012
číslo 18/2013
číslo 19/2013
číslo 20/2013
číslo 21/2014
číslo 22/2014
číslo 23/2014
číslo 24/2015
číslo 25/2015
číslo 26/2016
číslo 27/2016
číslo 28/2017
číslo 29/2017
číslo 30/2018


Kompletní verze časopisů

číslo 11/2010
číslo 12/2010
číslo 13/2011
číslo 14/2011
číslo 15/2012
číslo 16/2012
číslo 17/2012
číslo 18/2013
číslo 19/2013
číslo 20/2013
číslo 21/2014
číslo 22/2014
číslo 23/2014
číslo 24/2015
číslo 25/2015
číslo 26/2016
číslo 27/2016
číslo 28/2017
číslo 29/2017
číslo 30/2018
číslo 31/2018
číslo 32/2019