Uzavření Vysoké školy hotelové v Praze v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v období 10. 3. – 24. 3. 2020