Studentská vědecká odborná činnost

Vysoká škola hotelová (VŠH) organizuje 4. ročník soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Soutěž, její pravidla i každoroční upřesnění sekcí vyhlašuje rektor VŠH. Jedním z hlavních cílů soutěže je podpora tvůrčích typů studentů, jenž mají předpoklady pro výzkumnou, vývojovou a inovační činnost a motivovat je k dalšímu působení v této oblasti.

Již čtvrtý ročník soutěže se uskuteční ve středu 9. května 2018 od 13:00 hod. na Vysoké škole hotelové. V roce 2018 se soutěž SVOČ bude realizovat ve dvou sekcích:

  • Hotelnictví a gastronomie
  • Cestovní ruch

Soutěže SVOČ se může zúčastnit každý student, který bude v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského či magisterského studia na VŠH včetně studentů anglického programu HOE jak prezenční, tak kombinované formy studia. Nejlepší práce budou oceněny.

U soutěžní práce se hodnotí její všeobecný přínos, odborná úroveň a také úroveň prezentace. Do soutěže lze přihlásit originální, vlastní práce studentů VŠH. Zejména lze přihlásit semestrální, bakalářské či diplomové práce i další studentskou dosud nepublikovanou tvorbu. Přihlásit lze také kolektivní díla, pokud alespoň jeden ze spoluautorů je studentem VŠH.

 Důležité termíny pro všechny uchazeče:

  • závěrka na podávání přihlášek do soutěže: 27. 4. 2018
  • termín pro zaslání práce elektronickou formou na adresu Ing. Šindelářové (sindelarova@vsh.cz): 4. 5. 2018
  • termín konání prezentace: 9. 5. 2018 od 13:00 hod.
  • termín vyhlášení vítězů: 9. 5. 2018 po ukončení soutěže.

Přihlášky do soutěže zasílejte na e-mail sindelarova@vsh.cz s názvem „SVOČ-příjmení-VŠH-2018“.

Titulní list soutěžní práce

Jak psát práci a co musí obsahovat najdete v iInstrukcích pro zpracování soutěžní práce.

Jak bude SVOČ práce hodnocena a kdo jí bude hodnotit?

Přihlášené soutěžní práce budou veřejně obhajovány před hodnotící komisí formou prezentace s využitím elektronických nástrojů. Součástí prezentace je odborná rozprava s členy hodnotící komise. Odprezentované soutěžní práce následně komise vyhodnotí a stanoví pořadí vítězných prací.

Předseda komise: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Členové:   doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  Ing. Petr Studnička, Ph.D.
  Ing. Karel Nejdl, CSc.

Vyhlášení výsledků soutěže bude v den konání soutěže.

Autoři vítězných prací budou oceněni zajímavými cenami v podobě krátkodobých pobytů v Peci pod Sněžkou nebo v Českém Krumlově (ubytování pro 2 osoby s polopenzí v hotelu Horizont, ubytování 2 osoby v hotelu Bellevue) či dvou voucherů do Aquaparku v Čestlicích.

Kontakt

Ing. Hana Šindelářová
referentka pro výzkum a rozvoj
e-mail: sindelarova@vsh.cz

Na všechny Vaše dotazy rádi odpovíme. Pro rychlý kontakt s námi využijte výše uvedený e-mail.

Seznamte se s propozicemi Studentské vědecké odborné činnosti na VŠH.