Studentská vědecká odborná činnost

 

 

Vysoká škola hotelová (VŠH) ve spolupráci s Univerzitou Mateja Bela (UMB) organizuje mezinárodní soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ).

Cílem je podpořit odbornou a vědeckou činnost studentů. Zároveň je to příležitost nechat rozvinout svůj potenciál a vyzkoušet své analytické i prezentační dovednosti. Prezentace soutěžních prací proběhne 16. dubna na UMB v Banské Bystrici. Nejlepší práce budou oceněny.

Zúčastnit se může každý student, který bude v době přihlášení do soutěže studentem VŠH.

Důležité termíny:

 • podání přihlášky 10. 3.
 • odevzdání práce 30. 3.
 • prezentace:  16. 4.

Soutěží se v následujících sekcích: 

 • Cestovní ruch
 • Ekonomika a management podniku
 • Kvantitativní metody a informatika
 • Veřejná ekonomika a regionální rozvoj
 • Společenské vědy
 • Manažerské systémy

Přihlášky zasílejte na emal: kominkova@vsh.cz

Rozsah práce

 • 7 – 14 stran
 • formát A4
 • písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5

Struktura práce

 • Úvod
 • Kapitoly práce
 • Závěr
 • Seznam použité literatury

Fotogalerie