Propozice

Důležité termíny: 

• podání přihlášky do 15. 4. 2019

• odevzdání soutěžní práce do 30.4. 2019

• prezentace: 7. 5. 2019 od 13.00 na VŠH

Přihláška zde 

Soutěžní práce

Povinná osnova soutěžní práce:

 titulní list (název práce, jméno autora a sekce, do níž je práce přihlášena)

 abstrakt (max. 10 řádků) a klíčová slova

 úvod (cíle, metodika zpracování)

 řešení (postup realizace, výsledky výzkumu/průzkumu, analýza sebraných dat, návrh inovačních řešení apod.

 závěr: shrnutí práce a vlastních výsledků, přínos práce

 seznam použité literatury

maximální rozsah práce: 10 stran A4 bez příloh

Soutěžní práce ve formátu PDF posílejte do 30. 4. 2019 na email kominkova@vsh.cz 

Prezentace 

Prezentace soutěžních prací proběhne v úterý 7. 5. 2019 od 13.00 na Vysoké škole hotelové v Praze, Svídnická 506, Praha 8 ve dvou samostatných sekcích. 

K dispozici bude notebook, dataprojektor, prezentér. 

Na prezentaci své soutěžní práce má každý účastník maximálně 20 minut

 10 minut prezentace ve formátu ppt

 10 minut diskuze

Hodnocení 

Hodnotit se bude všeobecný přínos, odborná úroveň a také úroveň prezentace. Do soutěže lze přihlásit originální, vlastní práce studentů VŠH a UHK. Zejména lze přihlásit semestrální, bakalářské či diplomové práce i další studentskou dosud nepublikovanou tvorbu. Přihlásit lze také kolektivní díla, pokud alespoň jeden ze spoluautorů je studentem VŠH nebo FIM UHK.

Složení hodnotící komise:

• doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. (VŠH)

• Ing. Petr Studnička, Ph.D. (VŠH)

• Ilja Šedivý (Regata Čechy, a. s.)

• Ing. Martin Kocourek (Managing Director, SWISS HOSPITALITY MANAGEMENT)

• RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. (UHK)

(složení komisí se může změnit)

Kontakt
Ing. Barbora Komínková
Referentka pro výzkum a rozvoj Vysoké školy hotelové v Praze
kominkova@vsh.cz